Hội thảo “Tham vấn kỹ thuật hoàn thiện Báo cáo kết quả Điều tra quốc gia về Người khuyết tật 2016”

Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã tổ chức Hội thảo “Tham vấn kỹ thuật hoàn thiện Báo cáo kết quả Điều tra quốc gia về Người khuyết tật 2016″. Tham dự Hội thảo có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo; bà Lesley Miller, Phó Trưởng ban đại diện của UNICEF tại Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành và Viện nghiên cứu; tổ chức trong nước và quốc tế; Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; các cơ quan báo chí truyền thông.

Điều tra quốc gia về Người khuyết tật (VDS 2016) nhằm cung cấp số liệu phục vụ việc lập kế hoạch, chính sách về người khuyết tật dựa trên bằng chứng; giám sát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách về người khuyết tật của Việt Nam và cam kết quốc tế của Chính phủ Việt Nam về người khuyết tật. Cụ thể đánh giá triển khai thực hiện Luật người khuyết tật 2010; Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật cũng như tiến bộ đạt được trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020…

Báo cáo này dựa trên kết quả Điều tra quốc gia về Người khuyết tật năm 2016 do Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan chính phủ, phi chính phủ và tổ chức quốc tế. Đây là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012.

Hội thảo đã nhận được 11 ý kiến đóng góp, thảo luận và trao đổi tích cực của các đại biểu tham dự về các nội dung của Báo cáo kết quả Điều tra quốc gia về Người khuyết tật 2016.

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp từ Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam và đóng góp ý kiến của các đại biểu, đồng thời giao cho Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn thiện Báo cáo này.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đoàn chủ tọa điều hành Hội thảo

Bà Lesley Miller, Phó Trưởng ban đại diện của UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Thái Học