Hội thảo tham vấn về Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

Sáng ngày 16/05/2014, tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo tham vấn về Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi). Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ biên tập Luật Thống kê (sửa đổi) chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo gồm đại diện lãnh đạo của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện một số Bộ, ngành, Viện nghiên cứu, Trường Đại học và đại diện UNDP, UNFPA tại Hà Nội.

Sau lời khai mạc Hội thảo của ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, bà Nguyễn Quỳnh Liên, chuyên gia đánh giá tác động của Luật Thống kê sửa đổi (Dự thảo) trình bày Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Luật Thống kê sửa đổi (RIA).

Dự thảo báo cáo RIA tập trung đánh giá 03 vấn đề: (1) Xác lập và khẳng định vị trí của hệ thống thông tin thống kê chính thức; (2) Giá trị pháp lý và tính độc lập, khách quan, trung thực của thông tin thống kê chính thức; và (3) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin thống kê để quản lý, lưu giữ thông tin thống kê chính thức.

Ngoài 02 bài tham luận của PGS.TS Tăng Văn Khiên (Hội Thống kê Việt Nam) và TS. Phạm Ngọc Kỳ (Văn phòng Chủ tịch nước) về Dự thảo báo cáo RIA, một số đại biểu đã đưa ra các câu hỏi để làm rõ các vấn đề đánh giá Dự thảo Luật Thống kê sửa đổi và đề nghị chuyên gia cần bổ sung một số phương án đánh giá tác động và cần lượng hóa được những tác động tích cực và tiêu cực của từng vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê lần này..

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK đề nghị Chuyên gia nghiên cứu, tiếp thu triệt để các ý kiến góp ý của đại biểu; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến của các địa biếu để hoàn thiện báo cáo RIA. Đặc biệt Tổ Biên tập Luật Thống kê sửa đổi sẽ tổ chức riêng 01 buổi để tham vấn Hội Thống kê Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Lan Phương