Hội thảo tham vấn về xây dựng kế hoạch hành động của Việt Nam thực hiện Chiến lược toàn cầu về tăng cường thống kê nông nghiệp.

Đây là cuộc Hội thảo do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức. Chủ tọa Hội thảo, về phía Việt Nam, có ông Nguyễn Văn Liệu, phó Tổng cục trưởng TCTK, ông Phạm Quang Vinh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, ông Nguyễn Viết Chiến, Giám đốc Trung tâm tin học và thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về phía ADB, có bà Dalisay S.Maligalig, Trưởng ban Thống kê Ngân hàng ADB và Tiến sỹ Isidoro S. David, chuyên gia tư vấn quốc tế của ADB.

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 11 năm 2012 tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Thông tin và dự báo quốc gia và các Viện nghiên cứu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, Hội thảo còn có sự tham gia của Cục Thống kê Vĩnh Phú. Tổng cộng có trên 40 đại biểu tham dự Hội thảo.

Chiến lược toàn cầu về tăng cường thống kê nông nghiệp được xây dựng dựa trên 3 trụ cột: 1 – Xác định bộ dữ liệu chủ yếu tối thiểu, 2 – Tích hợp thống kê nông nghiệp vào hệ thống thống kê quốc gia và 3 – Xây dựng năng lực và quản trị thống kê nông nghiệp.

Các đại biểu tại Hội thảo đã tập trung thảo luận nhóm nhằm xác định bộ chỉ tiêu tối thiểu, sử dụng phân tích các bên liên quan nhằm xác định mối quan tâm, các vấn đề, nguồn lực và trách nhiệm của các bên, sử dụng phân tích cây vấn đề để xác định nguyên nhân và tác động của vấn đề, sử dụng phân tích cây mục tiêu để xác định các tác động, kết quả trung hạn và các hoạt động cho mỗi đầu ra trong ngắn hạn, sử dụng phân tích chuỗi kết quả để xác định các chỉ tiêu giám sát, cơ chế báo cáo và giả định/rủi ro đối với các kết quả/đầu ra.

Đây là một trong những dự án nâng cao năng lực hành động của Việt Nam thực hiện Chiến lược toàn cầu về thống kê nông nghiệp, đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin về nông nghiệp, nông thôn của các quốc gia. Việt Nam là một trong năm nước ở khu vực được ADB chọn tham gia dự án. ADB đánh giá cao cả về chuyên môn cũng như việc tổ chức thực hiện từ phía Việt Nam và Tổng cục Thống kê.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

PĐQ