Hội thảo Thống kê Nhà nước với dữ liệu lớn (Big data)

Nhằm chia sẻ hiểu biết về Big data và định hướng ứng dụng Big data trong thống kê Nhà nước ở Việt Nam, ngày 07 tháng 10 năm 2015, Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thống kê Nhà nước với dữ liệu lớn (Big data)”. TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại biểu đến từ Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội), Khoa Thống kê (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân); Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ); đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trong Tổng cục Thống kê.

Sau lời phát biểu khai mạc Hội thảo của TS. Nguyễn Bích Lâm, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giới thiệu Một số nội dung chính tại Đại hội Thống kê thế giới lần thứ 60. Tiếp đó là 3 báo cáo của Viện Khoa học Thống kê (KHTK) nghiên cứu về Big data: (1) Tổng quan về Big data; (2) Thống kê Nhà nước với Big data: Kinh nghiệm quốc tế và hướng nghiên cứu, ứng dụng của TCTK; (3) Ứng dụng Big data trong thống kê giá.

Các vị đại biểu cũng đã được nghe 3 bài tham luận với chủ đề: (1) Dữ liệu lớn và làm chủ công nghệ dữ liệu lớn tại Việt Nam của TS. Trần Việt Trung, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội; (2) Thống kê Nhà nước với Big data của Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; (3) Những thách thức khi ứng dụng Big data của ông Nguyễn Gia Luyện, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I.

Việc khai thác nguồn dữ liệu Big data là một vấn đề mới nổi đối với Thống kê thế giới và thống kê Việt Nam, chính vì vậy việc nghiên cứu Big data tại Việt Nam mới chỉ là những nghiên cứu bước đầu. Trong phiên thảo luận, các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung trao đổi để hiểu thêm về nguồn dữ liệu này, những cơ hội sẽ có và thách thức đặt ra khi khai thác, những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện tại Thống kê Việt Nam. Đây là những ý kiến đóng góp rất có ý nghĩa giúp nhóm nghiên cứu sâu hơn về việc ứng dụng và lộ trình thực hiện một cách thuận lợi trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã nhấn mạnh “Đây là hội thảo đầu tiên về Bigdata do Tổng cục Thống kê tổ chức, Viện KHTK đã chuẩn bị rất tốt về nội dung và các điều kiện để tổ chức hội thảo này”. Tổng cục trưởng khẳng định: Bigdata và các ứng dụng có liên quan đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức, ở các lĩnh vực khác nhau, và nghiên cứu ứng dụng, khai thác Big data tại TCTK là nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian tới; Phòng Thư ký (Văn phòng Tổng cục) soạn văn bản để Tổng cục ký giao nhiệm vụ chính thức cho Viện KHTK chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số công việc chính sau:

– Thành lập Tổ công tác về Big data do một Lãnh đạo Tổng cục phụ trách, thành viên chủ chốt là Viện KHTK và một số đơn vị, cá nhân liên quan;

– Xây dựng Đề án Ứng dụng Big data trong Thống kê Nhà nước;

– Vụ PPCĐ Thống kê và CNTT bổ sung nội dung nghiên cứu ứng dụng Big data vào Chương trình phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của TCTK.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trình bày tại Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày tại Hội thảo

Ông Trần Việt Trung, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

trình bày tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Đỗ Ngát