Hội thảo thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia

Ngày 16 tháng 2 năm 2012, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức “Hội thảo thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia”.

Tham dự hội thảo có các đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên của các Bộ ngành: Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Viện Dinh Dưỡng, và các đơn vị Vụ, Viện thuộc Tổng cục Thống kê. Đại diện của tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đến tham dự hội thảo. Ông Đỗ Anh Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường chủ trì hội thảo.

Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới và Sổ tay thống kê giới, và thảo luận góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư và Sổ tay Thống kê giới.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe trình bày của:

– Thạc sỹ Hà Thị Thanh Vân, Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam trình bày về giới, giới tính và thống kê giới.

– Ông Nguyễn Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường giới thiệu Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới.

– Ông Đỗ Anh Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường giới thiệu cuốn Sổ tay thống kê giới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới. Đại diện của các bộ ngành đã có những ý kiến cụ thể về các chỉ tiêu thống kê giới mà các Bộ ngành chịu trách nhiệm báo cáo. Nhiều ý kiến đề nghị nên đưa ra lộ trình thực hiện Bộ chỉ tiêu phát triển giới quốc gia.

Tổng kết Hội thảo, Ông Đỗ Anh Kiếm đánh giá cao và cảm ơn sự tham gia tích cực và hiệu quả của các đại biểu, và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các bộ ngành để hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới và Sổ tay thống kê giới.

NTH