Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số

Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TCTK ngày 28/01/2021 về việc thành lập Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số, chiều ngày 11/3/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến – Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế số, tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK; các thành viên thuộc Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê số của TCTK, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Phương pháp Chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê, TCTK trình bày Kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số và một số nội dung cơ bản liên quan đến xây dựng hệ thống chỉ tiêu.

Phó Tổng cục trưởng TCTK – Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo

Theo đó, một số nội dung bao gồm: Căn cứ xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số, khái niệm “Kinh tế số”, hình thức ban hành bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số, kế hoạch xây dựng, nguyên tắc xây dựng bộ chỉ tiêu và tham khảo cách đo lường kinh tế số và các chỉ tiêu thống kê kinh tế số.

Theo Kế hoạch triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số, dự kiến đến tháng 12/2021 Tổ xây dựng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư.

Về phân công nhiệm vụ:

+ Đối với các thành viên thuộc Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê: Làm đầu mối thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng Văn bản quy định bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số; Lên Kế hoạch xây dựng Văn bản; Xác định sự cần thiết, nguyên tắc xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số; Dự thảo các tài liệu trình cấp có thẩm quyền gồm: Tờ trình, dự thảo văn bản, bảng tiếp thu giải trình ý kiến; Tiến hành các thủ tục mời họp Tổ xây dựng, hội thảo,…; Thực hiện các thủ tục, quy trình xây dựng Văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến thẩm định, giải trình ý kiến thẩm định; Đôn đốc các thành viên trong Tổ xây dựng thực hiện các nội dung công việc của Tổ theo đúng tiến độ.

+ Các thành viên khác của Tổ xây dựng cần đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công việc: Xác định các chỉ tiêu thống kê kinh tế số liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Dự thảo nội dung các chỉ tiêu thống kê kinh tế số phù hợp với quy định của Luật Thống kê và các quy định hiện hành; Phối hợp với các đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê để cung cấp thông tin từ Bộ, ngành phục vụ cho việc xây dựng chỉ tiêu kinh tế số; Cho ý kiến đối với các dự thảo của Tổ xây dựng; Phối hợp với Tổ xây dựng thực hiện công việc khi có yêu cầu.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận với các nội dung: Khái niệm kinh tế số; Đề xuất cách thức xây dựng, tên các chỉ tiêu; Phương pháp tính toán; Nguồn số liệu; Cơ quan chịu trách nhiệm tính toán…

Kết luận tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao sự chuẩn bị của các thành viên thuộc Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số. Với những nền tảng nghiên cứu ban đầu đó, các thành viên Tổ xây dựng cần tiếp thu các ý kiến góp ý, tổng hợp và từng bước hoàn thiện và xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số. Đặc biệt, Phó Tổng cục trưởng cũng đánh giá cao những ý kiến trong đề xuất và cách tiếp cận của các đại biểu thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê có sự phân công hoàn thành các chỉ tiêu theo nhóm, theo các lĩnh vực và các chuyên ngành phù hợp, đầy đủ; Tham khảo các ý kiến giữa các nhóm để có được những góc nhìn tổng thể, đảm bảo đúng nguyên tắc và phù hợp với quốc tế./.

Nguồn: http://consosukien.vn