Hội thảo trực tuyến Dữ liệu trong cuộc chiến chống COVID-19- chúng ta học được gì?

Sê-ri Webinar của Diễn đàn Dữ liệu Thế giới là một diễn đàn thảo luận ảo của Diễn đàn Dữ liệu Thế giới của Liên hợp quốc nhằm tăng cường hợp tác và đối thoại cởi mở với các nhóm chuyên môn khác nhau, như công nghệ thông tin, quản lý thông tin không gian địa lý, nhà khoa học dữ liệu và người dùng, cũng như là các bên liên quan xã hội dân sự.

Giữa cuộc khủng hoảng COVID-19 toàn cầu hiện nay, có một nhu cầu chưa từng có về dữ liệu để không chỉ cho phép các nhà ra quyết định thông báo chính sách và lập kế hoạch mà còn giảm thiểu rủi ro cho tất cả các nhóm dân số dễ bị tổn thương. Với mục đích này, dữ liệu kịp thời được phân chia theo độ tuổi, giới tính, địa điểm và các dấu hiệu khác là rất quan trọng để thông báo cho những người ra quyết định và công chúng.

Từ quan điểm của cộng đồng thống kê, chúng ta đã sẵn sàng cho một thách thức lớn như vậy chưa? Chúng ta học được gì từ thử thách và kinh nghiệm này? Chính phủ đang hợp tác với các đối tác ở cấp quốc gia và toàn cầu để đối phó với tình trạng khẩn cấp hiện nay bằng cách điều chỉnh các phương pháp và quy trình sản xuất sáng tạo để đảm bảo thu thập dữ liệu quan trọng ở nhiều cấp độ khác nhau. Thông tin số ca nhiễm hàng ngày đang được thu thập để cung cấp thông tin nhân khẩu học được phân tách bởi các dấu hiệu khác nhau. Dữ liệu được thu thập bởi Cơ quan Thống kê Quốc gia cũng đang được sử dụng để dự báo các lỗ hổng trong các nguồn lực dịch vụ y tế cần thiết, chẳng hạn như giường bệnh, để đối phó với cuộc khủng hoảng một cách hiệu quả. Việc hiện thực hóa dữ liệu, sẵn sàng sử dụng và hiểu biết sâu sắc cũng rất quan trọng để mang lại lợi ích cho những người ra quyết định.

Hội thảo trực tuyến “Dữ liệu trong cuộc chiến chống lại COVID-19 – Chúng ta làm được gì?” được tổ chức vào 10:30 sáng 29 tháng 4 năm 2020 trên Diễn đàn dữ liệu của Liên hợp quốc. Hội thảo trực tuyến này sẽ:

  • Mang kinh nghiệm từ 3 thực thể đi đầu trong cuộc khủng hoảng này để cung cấp hỗ trợ dữ liệu
  • Nêu bật những thách thức và bài học kinh nghiệm để cải thiện việc thu thập dữ liệu và cung cấp đủ dữ liệu thực nghiệm để ứng phó với đại dịch

Hội thảo trực tuyến này là một phần của chuỗi hội thảo trực tuyến về Diễn đàn dữ liệu của Liên hợp quốc nhằm mục đích giới thiệu một số ví dụ về cách các tổ chức quốc gia và quốc tế tận dụng các kỹ thuật và phương pháp khác nhau để cung cấp thông tin cập nhật cho những người ra quyết định nhằm giảm thiểu khủng hoảng COVID-19 toàn cầu.

Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/webinar/index.html


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: