Hội thảo về Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Ngày 6 tháng 9 năm 2017, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo về Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hội thảo là hoạt động quan trọng trong triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2017.

Chủ trì Hội thảo: Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; tham dự Hội thảo có ông Vũ Thanh Liêm, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Bình, Phú Thọ); đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các nhà khoa học.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK công bố Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030. Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, trình bày tổng quan về Dự thảo Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước.

Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước bao gồm 19 tiêu chuẩn, được chi tiết bằng 141 tiêu chí phản ánh toàn diện 4 chiều chất lượng thống kê: Quản lý hệ thống thống kê, quản lý môi trường thể chế cho các hoạt động thống kê, quản lý các quy trình thống kê và quản lý các kết quả thống kê. Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước là công cụ quản lý nhà nước về chất lượng thống kê một cách toàn diện, đồng bộ, nhất quán và minh bạch; dùng để lượng hóa chất lượng thống kê bằng các con số cụ thể, qua đó chỉ ra các vấn đề còn tồn tại của chất lượng thống kê và đưa ra các chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước ở từng thời kỳ.

Hội thảo dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến. Hầu hết các ý kiến đều nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết việc xây dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước. Bên cạnh đó, TCTK nhận được nhiều ý kiến có giá trị về tên gọi, kết cấu, nội dung, cách trình bày, việc sử dụng các thuật ngữ trong Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước.

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm: (1) Đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của Viện Khoa học Thống kê trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030. Đề án được triển khai thực hiện hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng thống kê nhà nhà nước, nâng cao vị thế của ngành Thống kê; (2) Thống nhất sử dụng tên gọi chính thức là “Bộ tiêu chí quản lý chất lượng thống kê nhà nước”; (3) Đề nghị Viện Khoa học Thống kê tiếp thu tất cả các ý kiến, rà soát và hoàn thiện Bộ tiêu chí quản lý chất lượng thống kê nhà nước để đảm bảo tính khả thi, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quản lý chất lượng thống kê nhà nước trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK công bố Quyết định số 643/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày tại Hội thảo

Các đại biểu tham gia thảo luận góp ý

Toàn cảnh Hội thảo

Đậu Trang – Khương Duy