Hội thảo về “Đánh giá chất lượng số liệu thống kê”

Ngày 23 tháng 10 năm 2010, TCTK (Viện KHTK) phối hợp với Dự án 00040722 “Hỗ trợ giám sát phát triển kinh tế-xã hội” đã tổ chức Hội thảo về “Đánh giá chất lượng số liệu thống kê”, đây là một trong các hoạt động xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê đóng trên địa bàn Hà Nội, các chuyên gia tư vấn đánh giá độc lập, đại diện Hội Thống kế VN. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục Trưởng chủ trì hội thảo.
Các chuyên gia tư vấn độc lập trình bầy 5 báo cáo đánh giá chất lượng số liệu thống kê theo khung đánh giá của IMF, gồm: (i) Công cụ, quy trình đánh giá hệ thống thống kê Việt Nam; (ii) Chất lượng số liệu thống kê công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và giá cả; (iii) Chất lượng số liệu thống kê Nông lâm nghiệp và thủy sản; (iv) Chất lượng số liệu thống kê Tài khoản quốc gia và Tài chính; (v) Chất lượng số liệu thống kê Dân số lao động và giới.
Sau mỗi bài trình bầy của chuyên gia tư vấn, các đơn vị có liên quan và các chuyên gia độc lập trình bầy bài phản biện về từng báo cáo. Hội thảo đã diễn ra trong không khí sôi nổi và cởi mở.
Viện KHTK cho biết, vào các ngày 27/10, và 2/11 sẽ tổ chức 02 cuộc Hội thảo liên quan đến hoạt động đánh giá hệ thống thống kê Việt Nam.
Kết luận hội thảo Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã khẳng định:
–  Đây là lần đầu tiên chất lượng số liệu thống kê được đánh giá theo chuẩn mực quốc tế.
– Các báo cáo trình bầy tại hội thảo là tài liệu kỹ thuật để xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và Tầm nhìn đến năm 2025.
– Tổng cục mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của thế hệ đi trước, đóng góp ý kiến cho các báo cáo chuyên đề.
– Đề nghị Viện KHTK là đơn vị chủ trì xây dựng Chiến lược phối hợp với các chuyên gia tư vấn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phản biên và hoàn thiện báo cáo phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược.
Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc Hội thảo
NTH