Hội thảo về Điều tra xu thế kinh doanh (BTS)

Chiều ngày 28/05/2014, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức thành công Hội thảo về Điều tra xu thế kinh doanh (Business Tendency Survey- BTS). TS Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã chủ trì Hội thảo này. Các đại biểu tham dự Hội thảo gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, đại diện Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (TT&DB KT-XH QG).

Sau lời khai mạc Hội thảo của Ts Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày Tổng quan Điều tra BTS trên thế giới và ở Việt Nam; đề xuất 05 nội dung để tiếp tục triển khai điều tra BTS như sau:

(1) Khôi phục điều tra BTS ở 04 lĩnh vực đã được điều tra trước năm 2007, bao gồm, Công nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nhất là dịch vụ kinh doanh bất động sản hiện đang là vấn đề nóng, tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội;

(2) Giao cho 01đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê chủ trì điều tra BTS. Đề xuất đưa ra 05 đơn vị theo thứ tự ưu tiên để lựa chọn 01 đơn vị chủ trì điều tra BTS;

(3) Hình thành nhóm điều tra BTS bao gồm các thành viên đến từ các Vụ liên quan của Tổng cục và của Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thông tin và Dự báo quốc gia. Nhóm này do đại diện lãnh đạo của đơn vị chủ trì làm trưởng nhóm.

(4) Một số nội dung thiết kế cuộc điều tra BTS của TCTK. Cần cập nhật và vận dụng phương pháp luận điều trong cuốn Cẩm nang điều tra BTS do OECD xuất bản năm 2013; chia sẻ kết quả điều tra BTS giữa TCTK với các cơ quan khác tiến hành điều tra BTS và với cộng đồng doanh nghiệp- Đối tượng của cuộc điều tra BTS;

(5) Tham dự các hoạt động quốc tế về BTS. Tổng cục Thống kê cần tham gia vào một số tổ chức quốc tế về BTS, như CIRET, RETA….

PGS.TS Đỗ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm TT&DB KT-XH QG và TS Phạm Tuấn Anh, Phó phòng Dự báo Thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), trong bài tham luận của mình đã đánh giá cao việc Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo này; Hội thảo đã cung cấp khá đầy đủ, sâu sắc tình hình điều tra BTS của các nước trên thế giới và ở Việt Nam; đồng thời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê trong điều tra BTS. Đại diện lãnh đạo Vụ Thống kê Công nghiệp trình bày dự thảo phương án điều tra BTS trong lĩnh vực chế biến.

Kết luận Hội thảo, Ts Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc điều tra BTS và sẽ khôi phục cuộc điều tra này, nhưng theo lộ trình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả. Tổng cục đánh giá cao Viện Khoa học Thống kê đã chuẩn bị tốt tài liệu và các điều kiện tổ chức cuộc hội thảo này, đã kết nối với Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thống tin và Dự báo quốc gia về điều tra BTS. Tổng cục sẽ thành lập Nhóm công tác để triển khai thực hiện điều tra BTS vào năm sau 2015.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

LP