Hội thảo về đo lường kinh tế số

Chiều ngày 15/04/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Hội thảo về đo lường kinh tế số. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; các thành viên thuộc Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số của TCTK; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Trường Đại học Ngoại Thương; Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc TCTK. Về phía WB có bà Judy Yang chuyên gia cao cấp và các công sự.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết: Kinh tế số, đo lường kinh tế số đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm và đặt mục tiêu phát triển lên hàng đầu. Điều này đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII khi nhấn mạnh định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới là đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số và xã hội số. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số sẽ đạt khoảng 20% GDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030”, trong đó, Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đầu mối là TCTK) có nhiệm vụ cùng với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số, xây dựng phương pháp mới trong thu thập dữ liệu nhằm đo lường tác động của chuyển đổi số trên các mặt kinh tế-xã hội và người dân; định kỳ công bố số liệu thống kê về kinh tế số.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia kinh tế của WB trình bày về các nội dung: Những nhận định về chuyển đổi số, sáng tạo và ứng dụng công nghệ của các công ty; Kinh tế vĩ mô của kinh tế số – phương pháp đo lường các ngành và những điểm hạn chế.

Hội thảo cũng dành thời gian để các chuyên gia giải đáp các câu hỏi của đại biểu về những nội dung được trình bày tại Hội thảo như: Các định nghĩa về khái niệm, phương pháp tính toán và đo lường kinh tế số…

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao những chia sẻ kinh nghiệm đến từ các chuyên gia kinh tế của WB. Đây là những chia sẻ kinh nghiệm hữu ích, giúp cho TCTK trong triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số, xây dựng phương pháp mới trong thu thập dữ liệu. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Tổ xây dựng trên cơ sở những chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo tiếp tục tổng hợp để hoàn thiện xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc và phù hợp với quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy