Hội thảo về Dự thảo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê”

Sáng 16 tháng 8 năm 2012, Tổng cục Thống kêtổ chức Hội thảo về Dự thảo  Đề án “Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thống kê”. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê (TCTK)  chủ trì . Thành phần tham dự Hội thảo, gồm thành viên  Ban Soạn thảo Đề án Đào tạo, bồi dưỡng; Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp  thuộc cơ quan TCTK.

Phát biểu khai mạc Hôi thảo, ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê”, giai đoạn đầu của Đề án sẽ tập trung đào tạo nâng cao nhân lực cho hệ thống thống kê tập trung. Biên soạn  tài liệu, bài giảng thống nhất sử dụng cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng chương trình thống kê viên, thống kê viên chính phục vụ cho việc  thi nâng ngạch công chức ngành thống kê. Ông Đỗ Thức cũng chỉ rõ việc soạn thảo các tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê là quan trọng, thực hiện tại thời điểm Tổng cục đang triển khai thực hiện nhiều công việc lớn của ngành nên đề nghị các thành viên Ban Soạn thảo, cá nhân các đơn vị được giao nhiệm vụ phải cố gắng, dành thời gian thích đáng mới có thể hoàn thành tốt công việc quan trọng này.

Đại diện lãnh đạo  Vụ Tổ chức, cán bộ, Viện Khoa học Thống kê (02 đơn vị chủ trì dự thảo Đề án) đã trình bày các nội dung chính của Dự thảo Đề án. Theo đó, việc xác định chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng ngạch, bậc là một trong các nội dung quan trọng của Đề án.

Các đai biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận sôi nổi về nội dung, thời lượng, hình thức đào tạo, bỗi dưỡng  của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch Thống kê viên chính, Thống kê viên trình độ đại học và cao đẳng, Thống kê viên trình độ trung cấp, đối tượng trái ngành….

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận trong Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng ban Soạn thảo Đề án đã chốt lại 4 khung chương trình  đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ  Thống kê tương ứng với ngạch Thống kê viên chính; ngạch Thống kê viên trình độ đại học và cao đẳng; ngạch Thống kê viên trình độ trung cấp; và đối tượng trái ngành; đồng thời  đề nghị  Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Thống kê phối hợp soạn thảo  ụcphân công biên soạn tài liệu, bài giảng cho các đơn vị và cá nhân trình Tổng cục trưởng xem xét quyết định.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:  

Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc và chỉ đạo Cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Đại biểu tham luận tại cuộc họp

 

Nguyễn Thị Thanh