Hội thảo về Dự thảo Quy trình đánh giá chất lượng số liệu GDP của Việt Nam theo Khung đánh giá chất lượng dữ liệu của IMF

Sáng ngày 6/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo về Dự thảo Quy trình đánh giá chất lượng số liệu GDP của Việt Nam theo Khung đánh giá chất lượng dữ liệu của WorldBank. TS Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Đại biểu tham dự bao gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Hệ thống tài khoản Quốc gia và đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.

Khung đánh giá chất lượng dữ liệu (viết tắt tiếng Anh là DQAF) do Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) xây dựng và đã được một số quốc gia áp dụng để đánh giá chất lượng dữ liệu thống kê của quốc gia mình. Trên cơ sở Khung DQAF nói trên, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã nghiên cứu, dự thảo Quy trình đánh giá chất lượng số liệu thống kê của Việt Nam và tiến hành thử nghiệm đánh giá chất lượng số liệu GDP. Đây có thể coi là một nghiên cứu ứng dụng có ý nghĩa thực tiễn lớn, giúp kiểm soát chất lượng số liệu thống kê theo tiêu chuẩn và công cụ quốc tế.

Quy trình đánh giá chất lượng số liệu thống kê của Việt Nam (dự thảo) bao gồm 8 bước: (1) Xác định nhóm đánh giá; (2) Phát triển cách tiếp cận tổng quát và công cụ đánh giá; (3) Nhận thức các chỉ tiêu bao gồm trong đánh giá; (4) Thu thập thông tin; (5) Duy trì các buổi làm việc xem xét đánh giá các chỉ tiêu; (6) Duy trì các buổi làm việc với các đơn vị thực hiện để xem xét đánh giá các chỉ tiêu; (7) Chuẩn bị báo cáo đánh giá; (8) Hành động tiếp theo. Đặc biệt bằng việc sử dụng hai công cụ chính là đánh giá định tính và đánh giá định lượng, các thành viên trong nhóm chuyên gia phối hợp cùng với Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia đã tiến hành thử nghiệm đánh giá chất lượng chỉ tiêu GDP một cách độc lập. Kết quả đánh giá thử nghiệm cho thấy chất lượng số liệu GDP của nước ta đạt mức trung bình khá (76/100 điểm). Đa số đại biểu đánh giá cao nghiên cứu của Viện KHTK. Mặc dù trong khuôn khổ thử nghiệm, nhưng kết quả đánh giá tương đối phù hợp. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Quy trình cần rõ ràng, cụ thể hơn nữa và mở rộng các đối tượng tham gia đánh giá đại diện cho các bên sản xuất, cung cấp, sử dụng số liệu GDP.

Kết thúc Hội thảo, TS Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đánh giá cao nghiên cứu của Viện KHTK và đề nghị Viện KHTK tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý trong buổi Hội thảo này để hoàn thiện Quy trình và tiếp tục thử nghiệm, trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Minh Ánh