Hội thảo về Hệ thống chỉ tiêu công nghiệp và công nghiệp hóa

Sáng ngày 18/6/2015, Vụ Thống kê Công nghiệp (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Hội thảo về Hệ thống chỉ tiêu công nghiệp và công nghiệp hóa. Tham dự Hội thảo có đại diện Cơ quan Phát triển Công nghiệp Liên hợp Quốc (UNIDO), Bộ Công thương, Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, các Viện nghiên cứu; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK và toàn thể cán bộ công chức Vụ TK Công nghiệp. Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe ông Shyam Upadhyaya – Trưởng phòng Thống kê UNIDO trình bày về các tiêu chí đo lường nền kinh tế công nghiệp hóa theo cơ sở phân loại của UNIDO, hai tiêu chí được đưa ra, gồm: (i) Giá trị tăng thêm bình quân đầu người; (ii) Đóng góp của giá trị tăng thêm vào GDP. Qua đó đánh giá nền công nghiệp Việt Nam hiện nay và đề ra những khuyến nghị phù hợp.

Sau khi nghe bài trình bày của ông Shyam Upadhyaya, các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận về xây dựng các chỉ số đo lường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Hình ảnh tại Hội thảo:

 

Lan Phương