Hội thảo về hướng dẫn thực hiện năm gốc theo giá so sánh

Sáng ngày 20/5/2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến về hướng dẫn thực hiện năm gốc theo giá so sánh theo thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, thực hiện kế hoạch chuyển đổi năm gốc so sánh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 về Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã gây cú sốc lớn về kinh tế cho năm 2020, làm thay đổi cấu trúc và biến dạng nền kinh tế. Theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế và các chuyên gia, việc lựa chọn năm 2020 là năm gốc như dự kiến cần phải cân nhắc, bởi năm 2020 không còn đáp ứng điều kiện của một năm gốc so sánh tiêu chuẩn, đó là “bình thường, ổn định để đảm bảo đại diện cho cả giai đoạn”. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ cần xem xét xác định năm gốc theo giá so sánh phù hợp với bối cảnh hiện nay, có thể tham khảo ý kiến của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước…

Tại Hội thảo, đại diện TCTK đã trình bày các nội dung: Xác định năm gốc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; Hướng dẫn thực hiện năm gốc theo Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT.

Về việc xác định năm gốc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, theo khuyến nghị của chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là không nên chọn năm 2020 làm năm gốc để tính toán GDP giá so sánh theo quyền số cố định vì: (1) Năm gốc so sánh cần mang tính đại diện, không nên lựa chọn năm gốc vào năm có cú sốc kinh tế nghiêm trọng hoặc kéo dài để xây dựng các chỉ tiêu gốc so sánh; (2) Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thu thập số liệu nên có thể không đảm bảo về chất lượng; (3) Do thay đổi về phương thức sản xuất và tiêu dùng năm 2020, không nên chọn năm 2020 là năm gốc để tính quyền số cố định GDP theo giá so sánh.

Qua phân tích một số phương án lựa chọn năm gốc và tham khảo ý kiến của các chuyên gia, TCTK đề xuất chọn năm 2019 là năm gốc so sánh.

Hội thảo dành thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung xác định năm gốc trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 và thực hiện năm gốc theo TT số 13/2019/TT-BKHĐT…

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương khẳng định lấy quyền số chính của năm 2019 cho năm gốc 2020, tiếp tục sử dụng phương pháp mới liên hoàn hàng năm và thực hiện tính chỉ số giá đại diện đến cấp tỉnh; đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì đưa ra khung hướng dẫn chung trên cơ sở thống nhất phương pháp tính, danh mục, quyền số… từ đó các đơn vị có liên quan phối hợp cùng rà soát và triển khai thực hiện.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy