Hội thảo về Kế hoạch công tác tuyên truyền thống kê năm 2014

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2014, Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê (Tổng cục Thống kê) tổ chức Hội thảo về Kế hoạch công tác tuyên truyền thống kê năm 2014 của Tổng cục Thống kê (TCTK). Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo TCTK, một số Vụ nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp có liên quan của TCTK, ông Phạm Quang Vinh – Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Hội thảo tập trung vào kế hoạch một số công việc sau: (1) Tuyên truyền Hội nghị Quốc tế về Thống kê chính thức (IAOS 2014) được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 4 tới; (2) Tuyên truyền để thông qua Luật Thống kê sửa đổi; (3) Tuyên truyền về Điều tra dân số nhà ở giữa kỳ vào 1/4/2014 và (4) Chính sách phổ biến thông tin nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó vụ trưởng, Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê trình bày nội dung chi tiết Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2014 của TCTK về các công việc nêu trên.

Hội thảo cũng đã dành một phần lớn thời gian để các đại biểu tham dự, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện bản Kế hoạch này.

Kết thúc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh đề nghị các Vụ có nội dung liên quan rà soát lại công việc, tổng kết lại thành các nội dung công việc chính để tiện theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện, đặc biệt là Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế. Ngoài ra, để tăng thêm các đầu mối về công tác tuyên truyền ngành Thống kê, các đơn vị chủ trì cũng như phối hợp cần kết hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa như Viện Khoa học Thống kê, một đơn vị cũng có nhiều kinh nghiệm trong công tác này.

Toàn cảnh Hội thảo

L.P