Hội thảo về kết quả thực hiện và định hướng xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Chiều này 9/12/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo về kết quả thực hiện và định hướng xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; đại diện lãnh đạo Cục Thống kê Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK cho biết, TCTK đang triển khai xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê sửa đổi. Để đồng thời với việc triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, TCTK đã khởi động nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống chỉ tiêu quốc gia bằng chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê trình bày báo cáo tổng kết thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, gồm các nội dung chính: Tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Hướng xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Sau 5 năm thực hiện, về cơ bản các chỉ tiêu thống kê đã được thu thập, công bố:

– Cấp tỉnh: thu thập, công bố khoảng 104/110 chỉ tiêu

– Cấp huyện: thu thập, công bố khoảng 40/40 chỉ tiêu

– Cấp xã: thu thập, công bố khoảng 16/16 chỉ tiêu

Các chỉ tiêu được công bố giúp cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương có thông tin trong quản lý, điều hành ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện đã gặp phải một số khó khăn, hạn chế như: (1) Nguồn số liệu chưa đầy đủ do các sở ban, ngành chưa thu thập hoặc có thu thập nhưng không cung cấp cho cục thống kê, chi cục thống kê; (2) Một số cuộc điều tra mẫu của TCTK không đảm bảo suy rộng đến cấp tỉnh, huyện; (3) Một số phân tổ chưa phù hợp nên khó thực hiện ở cấp địa phương; (4) Nguồn lực địa phương còn nhiều hạn chế, chưa bảo đảm triển khai đầy đủ các chỉ tiêu; (5) Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia thay đổi.

Hướng xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã sẽ đảm bảo theo 3 nguyên tắc: (1) Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và của Bộ, ngành; (2) Đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ quản lý, điều hành KT-XH của các các cấp chính quyền ở địa phương; (3) Bảo đảm tính khả thi về nguồn số liệu và nguồn lực thực hiện.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao các nội dung báo cáo đánh giá thực hiện và định hướng xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cũng như các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị đơn vị chủ trì sẽ lập kế hoạch triển khai cụ thể để các đơn vị có liên quan nắm được khối lượng công việc và thời gian thực hiện, đảm bảo thống nhất cách làm, kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh cuộc Hội thảo

Khương Duy