Hội thảo về Khu vực kinh tế phi chính thức và Hoạt động tự sản tự tiêu

Sáng ngày 15 tháng 03 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo về Khu vực kinh tế phi chính thức và Hoạt động tự sản tự tiêu (đây là 2/5 thành tố của khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE)[1]. Hội thảo lần này là một trong các hoạt động tiếp theo của các hội thảo đã được tổ chức trước đây nhằm thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 về Đề án Thống kê Khu vực Kinh tế chưa được quan sát. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Viện thuộc TCTK và một số Cục Thống kê.

Mục tiêu của hội thảo lần này nhằm lấy ý kiến các đơn vị để thống nhất khái niệm và nội dung về: Khu vực kinh tế phi chính thức và Hoạt động kinh tế tự sản tự tiêu.

Sau phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, đại diện một số đơn vị đã trình bày về những nghiên cứu về 02 khu vực này, cụ thể: (1) Thống kê khu vực kinh tế phi chính thức: Khuyến nghị quốc tế và đề xuất áp dụng tại Việt Nam (ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê); (2) Lao động có việc làm phi chính thức- quan điểm của ILO và phương pháp tiếp cận của Việt Nam (bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động ); (3) Hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình (ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia).

Sau các bài trình bày nói trên, đại điện các đơn vị tham gia có những đóng góp thảo luận và trao đổi tích cực về khái niệm, tiêu chí, phạm vi, cách nhận điện về Khu vực kinh tế phi chính thức và Hoạt động tự sản tự tiêu.

Kết luận hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự tham gia và đóng góp ý kiến của các đại biểu. Bà yêu cầu Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia tiếp tục chủ trì làm đầu mối tổng hợp và phối hợp với các đơn vị tiếp tục nghiên cứu và có những góp ý để hoàn thiện khái niệm và nội dung của 02 thành tố: Khu vực kinh tế phi chính thức và Hoạt động tự sản tự tiêu.

Một số hình ảnh của hội thảo:

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày tại Hội thảo

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động trình bày tại Hội thảo

Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ Thống tài khoản quốc gia, trình bày tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Ngọc Mai


[1] Theo Hệ thống Tài khoản quốc gia năm 2008 (viết gọn là SNA 2008), khu vực kinh tế chưa được quan sát bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được thu thập thông tin trong các nguồn dữ liệu cơ bản để biên soạn tài khoản quốc gia.

Khu vực kinh tế chưa được quan sát (Non Observed Economy – viết tắt là NOE) bao gồm 05 thành tố: Hoạt động kinh tế ngầm; hoạt động kinh tế bất hợp pháp; hoạt động kinh tế phi chính thức (hoạt động kinh tế phi chính thức chưa được quan sát); hoạt động tự sản tự tiêu và hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong chương trình thu thập dữ liệu cơ bản.