Hội thảo về: Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, ngày 20/6/2013, Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) phối hợp với Ban quản lý Dự án tổ chức Hội thảo “Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20). Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện của các tổ chức quốc tế (UNDP, UNFPA), đại diện của các Bộ, ngành (Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước), đại diện các đơn vị trong Tổng cục, thành viên Tổ thư ký thực hiện CLTK11-20 và đại diện một số Cục Thống kê (Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày: (1) Khung theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK11-20 (ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK); (2) Dự thảo Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK11-20 (ông Phạm Đăng Quyết, Trưởng phòng Nghiên cứu thống kê và tin học, Viện KHTK).

Hội thảo cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận và thảo luận chung. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý nghiêm túc và mang tính xây dựng về các vấn đề:

– Cấu trúc của Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK11-20

– Hệ thống theo dõi và đánh giá tại các cấp và mối quan hệ giữa các cấp trong quá trình thực hiện theo dõi và đánh giá

– Phương pháp và công cụ thực hiện theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK11-20

– Các tiêu chí để theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK11-20

Đây là những ý kiến góp ý quý báu để Viện KHTK hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá CLTK11-20.

Kết luận Hội thảo, bà Trần Thị Hằng đánh giá cao nỗ lực của Viện KHTK trong việc biên soạn Tài liệu hướng dẫn thực hiện theo dõi và đánh giá CLTK11-20. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội thảo, Viện KHTK tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn thực hiện theo dõi và đánh giá CLTK11-20 theo hướng sau:

– Cần bám sát Khung theo dõi và đánh giá CLTK11-20 đã được ban hành để biên soạn Tài liệu, trong đó cần xác định rõ các đơn vị theo dõi và đánh giá phải làm những nhiệm vụ cụ thể nào.

–  Nội dung báo cáo và tần suất báo cáo phải phù hợp với từng cấp: Bộ, ngành, địa phương và Tổng cục Thống kê.

–  Nội dung của Tài liệu phải phù hợp với các nội dung của CLTK11-20 cũng như Khung theo dõi và đánh giá CLTK11-20.

–  Phương pháp, công cụ và tiêu chí theo dõi và đánh giá cần được lượng hóa và cụ thể hơn.

– Nghiên cứu thêm về việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi nội dung của CLTK11-20 nói chung và Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá CLTK11-20 nói riêng sao cho phù hợp với sự phát triển của thống kê cũng như sự phát triển của kinh tế – xã hội.

–  Kết cấu lại Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá CLTK11-20 cho hợp lý hơn.

– Viện KHTK hoàn thiện Tài liệu và gửi lại các tổ chức quốc tế, Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trong Tổng cục góp ý một nữa trước khi trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

ĐBH