Hội thảo về Thống kê tính toán và ứng dụng (CAS 2022)

Hội thảo Thống kê tính toán và ứng dụng 2022 (CAS 2022) là hội thảo được tổ chức như một phần của Hội nghị quốc tế về Khoa học tính toán và ứng dụng – ICCSA 2022, dự kiến được tổ chức từ ngày 4-7 tháng 7 năm 2022, tại Malaga, Tây Ban Nha.

Hội thảo CAS 2022 sẽ là sự kiện thứ 9 trong chuỗi các hội nghị rất thành công về Khoa học tính toán và ứng dụng (ICCSA) trước đó đã được tổ chức tại Cagliari, Ý (2021), trực tuyến (2020), ở Saint Petersburg, Nga (2019), Melbourne , Úc (2018), Trieste, Ý (2017), Bắc Kinh. Trung Quốc (2016), Banff, Canada (2015) và Guimarães, Bồ Đào Nha (2014).

Mục đích của hội thảo là tập hợp các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực thống kê ứng dụng, tính toán khoa học và ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghiệp, kinh tế, khoa học đời sống và khoa học xã hội.

Các chủ đề của hội thảo bao gồm:

 • Suy luận thống kê
 • Tính toán thống kê
 • Thống kê sinh học
 • Độ tin cậy
 • Phân tích sống sót
 • Thống kê công nghiệp
 • Lý thuyết ra quyết định
 • Thiết kế các thí nghiệm
 • Phân tích đa biến
 • Suy luận phi tham số
 • Thống kê di truyền
 • Kiểm soát chất lượng thống kê
 • Chọn mẫu điều tra
 • Các phương pháp Bayes tính toán.

Thông tin chi tiết xem tại: https://cas2022.webnode.page/

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: https://cas2022.webnode.page/