Hội thảo về “Xây dựng Báo cáo quốc gia hỗ trợ thống kê”

Viện Khoa học Thống kê (Tổng cục Thống kê) phối hợp với Tổ chức quốc tế về các đối tác phát triển thống kê thế kỷ 21 (Paris21) tổ chức Hội thảo về “Xây dựng Báo cáo quốc gia hỗ trợ thống kê” vào sáng thứ Ba (từ 8h30, ngày 6/10/2015), tại Khách sạn Khăn Quàng Đỏ (số 189, đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội). Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê sẽ chủ trì Hội thảo nói trên.

Hội thảo nhằm mục đích thống nhất nội dung, phương pháp luận và công cụ xây dựng Báo cáo quốc gia hỗ trợ thống kê (CRESS). Chuyên gia của Paris21 sẽ trình bày kinh nghiệm quốc tế về xây dựng CRESS. Chuyên gia trong nước sẽ trình bày cách thức tiến hành xây dựng CRESS.

CRESS sẽ phản ánh các nguồn lực đầu tư cho hoạt đông thống kê của một quốc gia bao gồm các nguồn lực trong nước và các nguồn lực hỗ trợ của nước ngoài và các tổ chức quốc tế. CRESS như là một công cụ giúp tăng cường năng lực thống kê của quốc gia. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam tiến hành xây dựng  CRESS.

BTC trân trọng kính mời Quý độc giả quan tâm tham dự Hội thảo nói trên.

Đoàn Dũng