Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Ngày 07 tháng 7 năm 2017, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trong Tổng cục Thống kê.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh việc xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia là rất quan trọng, nhằm thực hiện Điều 41, Điều 71 của Luật Thống kê 2015 và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Theo kế hoạch công tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia vào tháng 9 năm 2017.

Thay mặt tổ soạn thảo, ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin trình bày các nội dung có liên quan dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, gồm:

1. Cơ sở pháp lý xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

2. Các nguyên tắc xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia: (i) Đảm bảo đáp ứng đầy đủ thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (ii) Đảm bảo tính khả thi; (iii) Đảm bảo tính thống nhất, không trùng lặp; (iv) Đảm bảo tính so sánh; (v) Ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo và sử dụng dữ liệu ban đầu.

3. Nội dung của Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia: Những quy định chung; 216 mẫu biểu áp dụng cho 21 bộ, ngành.

Trên cơ sở báo cáo được trình bày, Hội thảo dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận, góp ý về các nội dung của dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, trong đó tập trung vào một số vấn đề quan trọng như:

– Về phạm vi: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia nhằm thu thập thông tin các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia hay lồng ghép thu thập thông tin các chỉ tiêu thống kê thuộc các bộ chỉ tiêu thống kê khác, ví dụ: Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững, bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới, bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, …?

– Về đối tượng áp dụng: Xây dựng các mẫu biểu áp dụng cho đơn vị chủ trì thực hiện chỉ tiêu thống kê hay xây dựng các biểu mẫu áp dụng cho cả những đơn vị phối hợp thực hiện chỉ tiêu thống kê?

– Về kỹ thuật thiết kế: Đối với các phân ngành, phân tổ thì lấy chỉ tiêu hay lấy mẫu biểu? Thu thập dữ liệu ban đầu hay dữ liệu trung gian?

– Các vấn đề khác liên quan tới tổ chức xây dựng, thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu đánh giá cao sự nỗ lực của tổ soạn thảo cũng như sự tham gia và đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự từ các đơn vị trong Tổng cục nhằm hoàn thiện dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Hội thảo thống nhất về mặt phạm vi của Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia chỉ thu thập các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, đồng thời các mẫu biểu chỉ xây dựng và áp dụng cho các bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện chỉ tiêu thống kê. Để hoàn thiện hơn nữa dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, ông Liệu đề nghị các đơn vị trong Tổng cục tiếp tục và khẩn trương làm việc với các bộ, ngành có liên quan tới để thống nhất về nội dung của Chế độ báo cáo; đồng thời trong quá trình các đơn vị làm việc và thảo luận với các bộ, ngành, cần có sự tham gia của Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin. Các đơn vị cần thực hiện một cách nghiêm túc và khẩn trương để kịp tiến độ trình Chính phủ xem xét dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia tháng 9 năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu khai mạc
và chủ trì Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

ĐBH