Họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn năm 2030

Ngày 18/12/2014, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” tổ chức cuộc Họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn năm 2030 tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, tỉnh Phú Thọ. Được sự ủy quyền của Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển thống kê (BCĐ), Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Phó trưởng ban thường trực chủ trì cuộc họp; các đại biểu tham dự là thành viên BCĐ và thành viên Tổ thư ký giúp việc BCĐ; Viện Khoa học Thống kê (KHTK) là đơn vị chủ trì giúp TCTK tổ chức cuộc họp này.

Buổi họp Ban Chỉ đạo với mục đích nhằm điểm lại những thành tích đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong ba năm thực hiện chiến lược, trên cơ sở đó bàn giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm đã khẳng định Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được TCTK thực hiện bài bản, hàng loạt văn bản triển khai thực hiện được Chính phủ, Bộ trưởng ban hành và để lại ấn tượng đối với các tổ chức thống kê thế giới. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chiến lược (2012 – 2014), theo đó, TCTK đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, triển khai 94/119 hoạt động đã đề ra. BCĐ và Tổ thư ký giúp việc đã được kiện toàn và nhận phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp đến từ Bộ, ngành: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế; các ý kiến đại diện các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh và ý kiến của Thủ trưởng các đơn vị trong TCTK.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, Tổ phó Tổ thư ký, đại diện đơn vị chủ trì việc theo dõi thực hiện Chiến lược Thống kê cung cấp thông tin, giải thích thêm báo cáo và đưa ra một số hoạt động theo dõi, đánh giá sẽ triển khai trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm đánh giá rất cao việc triển khai thực hiện Chiến lược của Bộ ngành, địa phương và vai trò quan trọng của Viện KHTK, đơn vị đầu mối giúp TCTK triển khai Chiến lược. Năm 2015 là năm nhiều sự kiện quan trọng của cả nước, năm cuối cùng của mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, năm ngành Thống kê đánh giá nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong đó có việc Sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Để triển khai chiến lược năm tới, Tổng cục trưởng đề nghị: (i) Tổ thư ký, Viện KHTK đơn vị chủ trì hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến góp ý để Quý I/2015 có báo cáo hoàn thiện trình Chính phủ sau 03 năm thực hiện; (ii) Đề nghị Viện KHTK, Tổ thư ký rà lại phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ, Tổ thư ký, báo cáo Trưởng ban chỉ đạo ký phê duyệt phân công; (iii) Bổ sung thêm vào bản kế hoạch cập nhật, các đơn vị có liên quan cần cụ thể hóa công việc, báo cáo 6 tháng đối với các đơn vị thuộc Tổng cục; (iv) Tổ thư ký, Viện KHTK trình công văn với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược năm 2015 cho từng Bộ, ngành, đẩy mạnh tuyên truyền; (v) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 25 hoạt động chưa triển khai để triển khai trong thời gian sớm nhất; (vi) Viện KHTK nghiên cứu, bổ sung hoạt động tăng cường phối hợp Thống kê ASEAN và các tổ chức quốc tế khác nhằm hài hòa việc thực hiện Chiến lược thống kê Việt Nam với Chiến lược thống kê của ASEAN, đặc biệt phối hợp tổ chức PARI21 để tận dụng hỗ trợ kinh nghiệm, kinh phí của tổ chức này; (vii) Từ nội dung của Chiến lược, xây dựng tiểu đề án làm căn cứ, kinh phí thực hiện; (viii) Tăng cường việc theo dõi, đánh giá đặc biệt đối với Bộ, ngành, địa phương.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ TW thực hiện Chiến lược phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thành viên BCĐ TW, Tổ trưởng Tổ Thư ký giúp việc BCĐ TW báo cáo tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Vân Anh