Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung QĐ 10/2020/TTg

Sáng ngày 02/11/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung QĐ 10/2020/TTg. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì cuộc họp. Tham dự  cuộc họp có đại diện lãnh đạo các vụ và chuyên viên các vụ liên quan thuộc cơ quan TCTK và năm điểm cầu trực tuyến tại các cục Thống kê là Hà Nội, Tây Ninh, Quảng Bình, Thanh Hóa và Cần Thơ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết: Ngày 18/03/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 10/2020/QĐ-TTg về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình thực hiện quyết định đã gặp nhiều khó khăn đặc biệt đối với các cấp Chi cục, cấp cục. Trong bối cảnh thực hiện việc sắp xếp công tác tổ chức tại Tổng cục cũng như các cục từ trước đến nay chưa thực sự ổn định vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thực hiện theo quyết định 10 để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của ngành. Tuy nhiên đến thời điểm này lại vướng phải nghị định số 101/2020/NĐ-CP chúng ta cần phải tiếp tục công tác hoàn thiện tổ chức của ngành Thống kê.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe trình bày đề cương Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê gồm 5 phần: (1) Phần thứ nhất: Căn cứ pháp lý và sự cần thiết xây dựng Đề án; (2) Phần thứ 2: Quan điểm, mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng và nguyên tắc của Đề án; (3) Phần thứ 3: Đánh giá về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; (4) Phần thứ 4: Nội dung đề xuất; (5) Phần thứ 5: Tổ chức thực hiện. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề cương Đề án.

Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Phó Tổng cục trưởng đề nghị đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đảm bảo tiến độ công việc đề ra.

Toàn cảnh cuộc họp

Khương Duy