Họp Báo cáo kết quả xây dựng và triển khai Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội

Chiều ngày 24/12/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thử nghiệm công nghệ Blockchain trong thu thập thông tin thống kê đàn vật nuôi. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội nghị.

Tham dự trực tiếp Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK; Dự trực tuyến có lãnh đạo các Cục Thống kê tỉnh Sơn La, Quảng Ninh, Thái Bình, Bình Định và Bình Dương; đại diện công ty Te-food.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội ngh ị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ mới trong thu thập thông tin thống kê được ngành Thống kê đặc biệt quan tâm chú trọng trong những năm gần đây. Năm 2021, TCTK đã phối hợp với 05 tỉnh: Sơn La, Quảng Ninh, Thái Bình, Bình Định và Bình Dương triển khai thử nghiệm công nghệ Blockchain trong thu thập thông tin thống kê đàn vật nuôi. Sau khoảng 10 tháng triển khai, đến nay công tác thử nghiệm tại các tỉnh đã kết thúc và đạt được một số kết quả nhất định.

Tại Hội nghị, đại diện TCTK, ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản trình bày báo cáo kết quả thử nghiệm triển khai hệ thống Quản lý đàn chăn nuôi và Thông tin dịch bệnh bằng công nghệ Blockchain. Kết quả thu thập thông tin của các tỉnh thử nghiệm cho thấy, về số liệu tổng đàn vật nuôi, không có sự chênh lệch lớn giữa phương pháp hộ tự khai thông tin qua phần mềm Blockchain với phương pháp điều tra thống kê hiện nay là Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ. Tuy nhiên, số liệu về sản lượng xuất chuồng cofnn có sự chênh lệch giữa 2 phương pháp. Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ khai báo không trung thực, không chủ động cập nhật hoặc không nhớ thông tin.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện thử nghiệm công nghệ Blockchain trong thu thập thông tin thống kê đàn vật nuôi.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời đề nghị Cục thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê tiếp thu các ý kiến, tieps tục nghiến cứu, xây dựng kế hoạch triển khai công nghệ blockchain nhằm áp dụng cho các cuộc điều tra thống kê…

Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: http://consosukien.vn/