Họp Báo cáo kết quả xây dựng và triển khai Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội

Sáng ngày 21/12/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức cuộc họp Báo cáo kết quả xây dựng và triển khai Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị liên quan  thuộc TCTK cùng đại diện Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe đại diện Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel. trình bày Báo cáo kết quả xây dựng và triển khai Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội phục vụ hoạt động ngành Thống kê; xem trình diễn triển khai phần mềm Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội. Theo đó, Báo cáo kết quả xây dựng và triển khai Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội phục vụ hoạt động ngành Thống kê đến nay đã hình thành hệ thống các chức năng cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ thực tế. Chế độ báo cáo đáp ứng hầu hết các biểu mẫu đầu vào, đầu ra; tháng, quý, năm của các vụ chuyên ngành, biểu tổng hợp. Kết quả nhập liệu – kho dữ liệu báo cáo tháng: 100% đầu vào, 96% đầu ra; quý, năm: 85% biểu đầu vào, ra. Hình thành kho dữ liệu 2 năm sẽ sẵn sàng phục vụ phân tích. Phân hệ Dashboard mobile đã hình thành phục vụ lãnh đạo Tổng cục.

Về giải pháp: Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội giải quyết tối ưu nhu cầu về nghiệp vụ báo cáo dựa trên các hệ thống chỉ tiêu chung, hệ thống chỉ tiêu chuyên ngành và tần suất báo cáo liên tục.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo cũng đưa ra định hướng phát triển theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1: năm 2021 đáp ứng chế độ gồm: Hoàn thiện toàn bộ các biểu mẫu tháng, quý, năm; Hoàn thiện kho dữ liệu; Thay thế báo cáo Tổng hợp bản Word bằng bản điện tử. Giai đoạn 2: năm 2022 tích hợp và nâng cao gồm: Tích hơp các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu tại các vụ chuyên ngành; Ước tính nhanh và dự báo nhanh; Các module Dashboard phục vụ lãnh đạo Tổng Cục, lãnh đạo Bộ. Giai đoạn 3: năm 2022 tích hợp dự án gồm: Tích hợp với các nguồn dữ liệu thu thập từ các hệ thống thông tin hình thành từ đề án “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chế độ báo cáo thống kê Bộ ngành, chế độ báo cáo thống kê tỉnh – huyện – xã”

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao công tác xây dựng và triển khai Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội phục vụ hoạt động ngành và cho ý kiến đóng góp vào xây dựng Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội, các đại biểu cho rằng quyền admin nên có địa chỉ người dùng cụ thể để giao nhiệm vụ; có tích hợp dùng chung mật khẩu. Liên quan đến nhập dữ liệu của vụ chuyên ngành các đại biểu cho rằng cần có tính năng xem lại và cần có thêm tầng cho phần nhập dữ liệu của các vụ chuyên ngành…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến lưu ý xây dựng Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội phải bảo đảm các báo cáo số liệu nhập vào phải theo quy trình báo cáo của ngành đúng với Luật Thống kê. Theo đó, Thống kê có từng giai đoạn trong một báo cáo là số liệu ước tính, sơ bộ và chính thức. Hệ sinh thái phải theo hướng dùng chung, quản lý chung và sử dụng chung để thuận lợi trong triển khai công việc. Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội phải có sự phân cấp phân quyền quản lý rõ ràng.

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, chủ động của Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê với các vụ chuyên ngành để xây dựng Hệ thống Thông tin kinh tế – xã hội. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đề nghị Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê thời gian tới tiếp tục tập trung hoàn thiện nhập tin và gửi phầm mềm sơ bộ đến các vụ chuyên ngành, xây dựng kế hoạch cụ thể sản phẩm sẽ hoàn thiện đến đâu trước hết là ở trên Trung ương./.

Nguồn: http://consosukien.vn/