Họp báo Công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016. Đồng chủ trì cuộc họp báo nói trên gồm: Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng ban, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Thư ký phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Hà Minh Mạnh, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Thành phần tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị cơ quan Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Đại diện Tổng cục Thống kê, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê báo cáo những nét chính về tình hình phát triển doanh nghiệp như sau:

– Số doanh nghiệp đang hoạt động năm 2016 trên phạm vi cả nước là 477808 doanh nghiệp, tăng 8% so với năm 2015 (không bao gồm các doanh nghiệp đã đăng ký, chưa đi vào hoạt động, các doanh nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký). Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục là 110100 doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015. Những vùng có tốc độ tăng doanh nghiệp thành lập mới cao so với cả nước, gồm: Trung du và miền núi phía Bắc tăng 20,2%; Đồng bằng sông Hồng tăng 18,3%, Đông Nam Bộ tăng 15,4%, trong đó Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hải Phòng có tốc độ tăng cao nhất (37,9%, 34,9% và 34%).

– Số lao động tại thời điểm 31/12/2015 đang làm việc trong khu vực doanh nghiệp là 12,86 triệu người, tăng bình quân 9,4%/năm giai đoạn 2000-2015, những tỉnh thu hút lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp tăng cao như: Bắc Ninh (19,8%), Hưng Yên (17,9%), Bắc Giang (17%),Trà Vinh (16,9%); một số tỉnh thu hút lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp tăng thấp trong giai đoạn 2000-2015 là Đak Lak tăng (2,7%), Gia Lai (3,7%), Cao Bằng (3,8%)

– Vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh khu vực doanh nghiệp cả nước tại thời điểm 31/12/2015 đạt 23656,7 nghìn tỷ đồng. Bình quân năm trong giai đoạn 2000-2015 khu vực doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh tăng 22,8%. Một số tỉnh đã thu hút vốn sản xuất kinh doanh tăng cao, gồm: Hà Tĩnh tăng 43,4%/năm; Bắc Ninh tăng 38,3%/năm; Ninh Bình tăng 37%/năm; Hưng Yên tăng 34,4%/năm; Bắc Kạn tăng 33%/năm; Bắc Giang tăng 32,7%/năm; Lào Cai tăng 31,9%/năm; Hòa Bình tăng 29,9%/năm; Kon Tum tăng 29,4%/năm; Thái Bình tăng 28,9%/năm.

– Tổng doanh thu theo giá hiện hành của khu vực doanh nghiệp cả nước năm 2015 đạt 14949,2 nghìn tỷ đồng, bình quân năm trong giai đoạn 2000-2015 tăng 21,6%. Có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tốc độ tăng doanh thu bình quân năm trong giai đoạn 2000-2015 đạt trên 20%, đặc biệt một số tỉnh có tốc độ tăng doanh thu bình quân cao, như: Bắc Ninh tăng 43,7%/năm; Thái Nguyên tăng 37,9%/năm; Ninh Bình tăng 37,4%/năm; Quảng Ngãi tăng 32,6%/năm; Quảng Nam tăng 30%/năm; Hà Tĩnh tăng 29,9%/năm; Lào Cai tăng 29,8%/năm; Bình Dương và Bình Phước tăng 29,2%/năm; Hưng Yên tăng 28%/năm; Hà Nam tăng 27,9%/năm; Tây Ninh tăng 27,7%/năm; Hải Dương tăng 27,6%/năm…

– Lợi nhuận của khu vực doanh nghiệp, năm 2015 tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh nghiệp cả nước đạt 552,7 nghìn tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2000-2015 tăng 19%/năm, những tỉnh có mức tăng lợi nhuận bình quân cao của khu vực doanh nghiệp trên 30%/năm, như: Bắc Ninh; Bình Dương; Thái Nguyên; Tuyên Quang; Quảng Bình…

– Đóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp, năm 2015, cả nước đạt 746,4 nghìn tỷ đồng và bình quân giai đoạn 2000-2015 tăng 18,2%/năm, thấp hơn mức tăng vốn, doanh thu và lợi nhuận. Những tỉnh khu vực doanh nghiệp có mức đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng cao trên 30%/năm giai đoạn 2000-2015, gồm: Ninh Bình; Quảng Ngãi; Quảng Nam; Hà Tĩnh; Thái Nguyên; Vĩnh Phúc; Bắc Kạn; Sơn La; Hưng Yên.

Các đại biểu tham dự đã bình luận và đưa ra một số câu hỏi xoay quanh vấn đề tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam và đã được Ban tổ chức giải đáp thỏa đáng.

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê báo cáo tại buổi Họp báo

Đồng chủ trì họp báo

ĐTTP