Họp báo công bố Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 và Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

Sáng ngày 28/4/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 và  Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020. Ông Nguyễn Bích Lâm -Tổng cục trưởng, TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ; Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020”. Nội dung Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019, gồm 6 phần: (1) Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019; (2) Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019; (3) Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; (4) Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp; (5) Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 toàn quốc; (6) Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 các địa phương.

Nội dung Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 (năm đầu tiên phát hành) gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 5 phần: (1) Phần I: Bối cảnh phát triển hợp tác xã năm 2018; (2) Phần II: Tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; (3) Phần III: Đề xuất giải pháp phát triển hợp tác xã; (4) Phần IV: Bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của cả nước (phụ lục); (5) Phần V: Bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của các địa phương.

Cũng tại buổi Họp báo, đại diện TCTK đã giải đáp các câu hỏi của các phóng viên về những vấn đề thực trạng doanh nghiệp Việt Nam và trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong năm 2020 đối với doanh nghiệp trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19.

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo

 Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK chủ trì buổi Họp báo và trả lời báo chí

Ban chủ trì buổi Họp báo và trả lời báo chí

Toàn cảnh buổi Họp báo

Thái Học