Họp báo Công bố số liệu đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2019, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp báo công bố số liệu đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có lãnh đạo TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hiệp quốc tại Việt Nam; Ông Jonathan Pincus, Cố vấn kinh tế cao cấp của UNDP; đại diện các Bộ, ban, ngành TW; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, bên cạnh việc phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh quy mô và tốc độ phát triển của nền kinh tế, GDP còn dùng để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác có liên quan, phản ánh chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và tính toán các chỉ tiêu đòn bẩy như tỷ lệ huy động thuế vào ngân sách so với GDP, bội chi ngân sách so với GDP… Những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô này giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đề ra các chính sách, giải pháp phát triển đất nước. Vì vậy, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm phải rà soát, đánh giá lại theo phương pháp và thông lệ quốc tế nhằm phản ánh sát thực hơn quy mô GDP của nền kinh tế.

Nội dung buổi Họp báo bao gồm: (1) Thông báo kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2012-2017; (2) Phát biểu của ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hiệp quốc tại Việt Nam; (3) Phát biểu của Ông Jonathan Pincus, Cố vấn kinh tế cao cấp của UNDP về điều chỉnh tài khoản quốc gia và hàm ý đối với Việt Nam.

Một số kết quả đánh giá lại quy mô GDP:

(1) Quy mô GDP tăng bình quân 25,4%/năm trong giai đoạn 2010-2017 sau khi đánh giá lại

Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017, tương ứng tăng 935 nghìn tỷ đồng/năm, trong đó năm 2011 có tỷ lệ tăng cao nhất với 27,3% và năm 2015 có tỷ lệ tăng thấp nhất là 23,8%. Năm 2017, quy mô GDP sau khi đánh giá lại đạt 6.294 nghìn tỷ đồng (số đã công bố trước đây là 5.006 nghìn tỷ đồng).

(2) Cơ cấu GDP thay đổi, phản ánh rõ hơn xu hướng chuyển dịch của nền kinh tế

Bình quân mỗi năm giai đoạn 2010-2017, so với số đã công bố, cơ cấu giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong GDP giảm từ 17,4% xuống còn 14,7% (giảm 2,7 điểm phần trăm); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 33,0% lên 34,8% (tăng 1,8 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ tăng từ 39,2% lên 41,2% (tăng 2 điểm phần trăm); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng về quy mô so với số đã công bố nhưng cơ cấu trong GDP giảm từ 10,4% xuống 9,3% bình quân cả giai đoạn.

(3) Tốc độ tăng GDP hàng năm không có biến động lớn so với số đã công bố

Tốc độ tăng GDP hàng năm trong giai đoạn 2011-2017 tăng nhẹ, phù hợp với xu hướng tăng trưởng công bố hàng năm, mỗi năm tăng từ 0,13-0,48 điểm phần trăm, trong đó năm 2016 tăng cao nhất với 0,48 điểm phần trăm. Tốc độ tăng GDP các năm giai đoạn 2011-2017 lần lượt là: 6,41%; 5,50%; 5,55%; 6,42%; 6,99%; 6,69%; 6,94%.

(4) Sự thay đổi của các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có liên quan

Quy mô GDP thay đổi dẫn tới các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác cũng thay đổi, cụ thể: (1) Tích lũy tài sản bình quân mỗi năm tăng 28,98%; (2) Tiêu dùng cuối cùng thay đổi đáng kể ở tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư, bình quân tăng 26,37%/năm; (3) Tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân mỗi năm tăng 26,6%; (4) GDP bình quân đầu người bình quân tăng thêm 10,3 triệu đồng/người/năm, tương ứng 25,6%/năm; (5) Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP bình quân mỗi năm khoảng 33,3%/năm (tăng thêm 0,7 điểm phần trăm); (6) Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) không có sự thay đổi lớn, giai đoạn 2011-2017 là 5,98 (giảm 0,27); giai đoạn 2016-2017 là 6,05 (giảm 0,22); (7) Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với GDP giảm bình quân mỗi năm khoảng 5,0%; (8) Tỷ lệ thuế trừ trợ cấp sản phẩm so với GDP giảm bình quân mỗi năm khoảng 1,1%; (9) Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với GDP bình quân 23,2%/năm (số đã công bố là 29,1%/năm); (10) Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP giảm bình quân 1,2%/năm; (11) Tỷ lệ dư nợ công so với GDP bình quân giai đoạn 2010-2017 giảm khoảng 11,6%/năm; (12) Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) bình quân giai đoạn 2015-2017 đóng góp 46,4% trong GDP, giảm 0,13 điểm phần trăm so với ước tính trước đây.

Mục đích sử dụng kết quả đánh giá lại quy mô GDP nhằm đánh giá đúng bức tranh, năng lực của nền kinh tế, đánh giá hiệu quả các chính sách kinh tế, dùng để xây dựng các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2021-2025, không dùng để đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 và các kỳ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020

Trong buổi họp báo, TCTK đã giải đáp các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí về việc đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2012-2017 một cách thỏa đáng, đồng thời đề nghị báo chí, phóng viên hiểu rõ hơn vấn đề để đưa tin một cách chính xác và hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu chỉ đạo buổi Họp báo

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hiệp quốc tại Việt Nam phát biểu

Ông Jonathan Pincus, Cố vấn kinh tế cao cấp của UNDP

Đại diện TCTK giải đáp các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí

Toàn cảnh buổi Họp báo

Thái Học