Họp báo về Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Sáng ngày 20/02/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo về Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Tham dự Họp báo có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK, Phó trưởng ban thường trực Đề án, chủ trì; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng, TCTK; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê; đại diện các cơ quan thống kê các bộ, ngành; các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án và cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Ngành đến đưa tin.

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK thay mặt Ban chỉ đạo và Tổ biên tập trình bày một số nội dung cơ bản của Đề án.

Phạm vi của khu vực kinh tế chưa đựợc quan sát được Đề án xác định bao gồm 5 nhóm: (1) Hoạt động kinh tế ngầm; (2) Hoạt động kinh tế bất hợp pháp; (3) Hoạt động kinh tế phi chính thức chưa được quan sát; (4) Hoạt động kinh tế tự sản, tự tiêu của hộ gia đình; (5) Hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong các chương trình thu thập dữ liệu thống kê

Nội dung của Đề án: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát; khảo sát đánh giá toàn diện thực trạng khu vực kinh tế chưa được quan sát trong nền kinh tế, xây dựng danh mục các hoạt động kinh tế phản ánh phạm vi quy mô của khu vực kinh tế này; phương pháp đo lường; trên cơ sở kết quả thử nghiệm, hàng năm tiến hành đo lường chính thức, cập nhật kết quả biên soạn tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc TW và các chỉ tiêu quốc gia khác theo phương pháp sản xuất.

Trong buổi họp báo, TCTK giải đáp các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến Đề án và đề nghị phóng viên, báo chí hiểu rõ nội hàm của các thành tố của khu vực kinh tế chưa được quan sát để đưa tin một cách đầy đủ và chính xác về Đề án.

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK,
Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Đề án chủ trì Họp báo

Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ biên tập Đề án trả lời câu hỏi của đại biểu và báo chí

Toàn cảnh Họp báo

Thái Học