Họp thống nhất nội dung giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Sáng ngày 1/11/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp thống nhất nội dung giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các vụ liên quan trực thuộc cơ quan TCTK.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khai mạc cuộc họp

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến để đơn vị chủ trì hoàn thiện nội dung giải trình trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, đảm bảo 5 điểm đó là: Tầm Quốc gia; tính cấp thiết và sự cần thiết; tính khả thi; đảm bảo nguồn lực về con người, tài chính, thể chế và so sánh quốc tế. Đồng thời, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm thông báo với các bộ, ngành có liên quan tới các chỉ tiêu này.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe trình bày tiến độ công việc và tập trung cho ý kiến vào các nhóm vấn đề như: bổ sung thêm về “số cuộc ly hôn và độ tuổi trung bình ly hôn”; bổ sung  chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động trẻ em”; sửa tên chỉ tiêu “Mức tiêu hao và tăng giảm mức tiêu hao năng lượng có sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước “ thành “Giá trị tổng sản phẩm trong nước được tạo ra từ một đơn vị năng lượng”; tách chỉ tiêu “Sản lượng thủy sản” thành 02 chỉ tiêu “Sản lượng thủy sản” và “Sản lượng hải sản”…

Họp thống nhất nội dung giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 1

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đề nghị các đơn vị sau cuộc họp nhanh chóng liên hệ với các bộ, ngành liên quan để thống nhất các nội dung và ý kiến giải trình.

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Với 17 nội dung chi tiết trao đổi tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị đơn vị chủ trì gửi lại ngay cho các đơn vị để theo chức năng phân công liên hệ  với các bộ, ngành, đặc biệt là những nội dung chưa rõ cần được trao đổi để hai bên thống nhất và gửi lại đơn cị chủ trì bổ sung ý kiến của các bộ, ngành./.

Nguồn: http://consosukien.vn/