Họp triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Chiều ngày 13/10/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp trực tiếp tại Hà Nội, có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; Thủ trưởng các đơn vị cơ quan TCTK. Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu có Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, Lãnh đạo các Cục Thống kê tỉnh , thành phố trực thuộc Trung.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp

 Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, TCTK sẽ trình Quốc hội hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Vì vậy, để tạo sự đồng thuận thống nhất và hiểu rõ hơn về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, các Cục Thống kê địa phương cần nắm rõ các vấn đề liên quan và  làm đầu mối báo cáo với các Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh/thành phố, nhằm đạt được sự ủng hộ cao nhất của các đoàn đại biểu Quốc hội…

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê trình bày một số nội dung cơ bản về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, gồm: Một số nội dung cơ bản về Luật Thống kê số 89/2015/QH13; Sự cần thiết xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Giới thiệu nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Tuyên truyền trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê gồm: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17 về: (1) Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP); (2) Rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 48 về công bố thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia; Thay thế Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 bằng Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật này với 222 chỉ tiêu.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã đưa ra các ý kiến đóng góp liên quan đến công tác tuyên truyền về Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê cũng như các tài liệu, hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.

Hình ảnh tại các đầu cầu trực tuyến

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Tổng cục trưởng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng, cấp bách của ngành Thống kê. Tổng cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các Cục Thống kê chủ động nghiên cứu tài liệu, các bài viết của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các lãnh đạo trong Ngành làm tài liệu tuyên truyền tới Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh/thành phố, chủ động làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh/thành phố để xin dự phiên họp thảo luận của Quốc hội về Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê để trực tiếp giải trình cho các đại biểu rõ hơn cũng như tranh thủ và huy động mọi nguồn lực trong và ngoài Ngành để Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhận được ủng hộ cao./.