ISS với Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Thống kê ứng dụng (ICAS2019)

Thực hiện Quyết định số 1618/QĐ-TCTK ngày 3/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, trong các ngày 26-30/12/2019 Viện Khoa học Thống kê (ISS) đã cử 03 nghiên cứu viên tham dự và trình bày tại Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Thống kê ứng dụng (ICAS2019) tổ chức tại Dhaka, Bangladesh với chủ đề chính “Những thách thức mới nổi trong một thế giới dữ liệu là trung tâm”. Mục đích của ICAS2019, nhằm làm nổi bật những thách thức và thảo luận về các giải pháp cho các vấn đề thống kê mới nổi trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng dữ liệu.

ICAS2019 đã cung cấp 210 báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu về thống kê của 19 quốc, bao gồm 02 bài phát biểu quan trọng của Giá o sư Wendy Martin, Chủ tịch Hội Thống kê Mỹ (ASA), 04 báo cáo về các vấn đề chung, 89 báo cáo về kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị, 70 báo cáo và 47 Poster được trưng bày trong Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị với nhiều nội dung khác nhau, như khoa học tính toán, phương pháp bayesian, dữ liệu lớn, tin sinh học, thống kê sinh học. phân tích dữ liệu phân loại, các thử nghiệm lâm sàng, dữ liệu về khoa học dữ liệu, nhân khẩu học, thiết kế thí nghiệm, lý thuyết phân phối, kinh tế lượng, dịch tễ học, khảo sát sức khỏe, đánh giá tác động, thống kê ngành. phân tích dữ liệu theo chiều dọc, kỹ thuật lựa chọn mô hình, học máy, phương pháp tập trung vào mô hình, phương pháp tập trung vào dữ liệu, phương pháp đa biến, mạng lưới thần kinh, phương pháp kết nối, thống kê chính thức, hoạt động nghiên cứu, thống kê dược phẩm, phân tích dự đoán, lý thuyết xác suất, đo lường và đánh giá chất lượng thống kê, mô hình ngẫu nhiên, lý thuyết độ tin cậy, phương pháp lấy mẫu lại, phương pháp thử mẫu, phương pháp bán tham số, mô hình không gian và không gian thời gian, di truyền thống kê, biện pháp thống kê nghèo đói, mô hình thống kê, mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Hội nghị này, Viện Khoa học Thống kê đã trình bày 02 báo cáo kết quả nghiên cứu, gồm: (1) Khai thác nguồn dữ liệu về giá bán lẻ hàng hóa trên các trang web (big data) để tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Việt Nam; (2) Đo lường và đánh giá chất lượng thống kê nhà nước theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê. Các báo cáo này được Hội nghị đánh giá cao về lĩnh vực thống kê ứng dụng.

Trước ngày khai mạc Hội nghị ICAS2019, một cuộc Hội thảo về vấn đề dữ liệu lớn. Trước bối cảnh số liệu thống kê ngày càng trở nên phổ biến, các lĩnh vực ứng dụng mới đã xuất hiện, đòi hỏi phải phát triển các phương pháp luận mới, do đó, các nhà thống kê ở Bangladesh và trên thế giới phải là những người đi tiên phong trong nghiên cứu về Thế giới lấy dữ liệu mới làm trung tâm để bảo đảm một tương lai tốt hơn cho nhân loại.   Một số hình ảnh về đoàn công tác của Viện KHTK

Tin và ảnh của Đoàn Dũng


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: