Kế hoạch chuyển đổi phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng bằng giá trị sản xuất theo giá cố định sang phương pháp thống kê các sản phẩm đại diện

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm