Kê “tặc”

Ở tại một bản miền núi, có một thanh niên vào khu rừng cấm để chặt 2 cây Lát. Đang chặt tiếp cây thứ ba thì bị Kiểm lâm bắt và đưa về trạm.

Lúc hỏi lấy lời khai, anh thanh niên khai, do nhà bị sập không có cách nào dựng lại được nhà, nghe người hàng xóm chỉ vào đây chặt gỗ mang về… Anh Kiểm lâm nói: Anh làm như thế là có hành vi sai trái trong khai thác rừng được gọi là “Lâm tặc” đấy. Anh thanh niên chối phắt: “Tao không nhận là “Lâm tặc” đâu, mỗi người chỉ có 1 tên thôi, hôm mùng 1 tháng 4 cách đây 3 hôm, Tao đã khai sai số con gà của nhà tao cho một Điều tra viên thống kê nên tao đã có tên là “Kê tặc” rồi”.

Anh Kiểm lâm buồn cười quá, quay mặt vào tường./.

Vũ Liêm