Kết quả cuộc thi Các nhà thống kê trẻ 2016 (YSP 2016)

Hàng năm, Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức (IAOS) đều tổ chức cuộc thi dành cho Các nhà thống kê trẻ (the Prize for Young Statisticians). Năm nay, Ủy ban tuyển chọn quốc tế đã hoàn thành rà soát và đánh giá các bài dự thi tham dự. Kết quả của giải thưởng IAOS 2016 cho Các nhà thống kê trẻ như sau:

Giải nhất: Bài dự thi “Bảng cân đối liên ngành sử dụng phương pháp Bayesian” của tác giả Rolando Gonzales Martinez, Bolivia (http://www.iaos-isi.org/pdf/YSP/2016YSP1.pdf);

Giải nhì: Bài dự thi “Giảm phương sai bằng cách sử dụng thiết kế mẫu phi thông tin” của tác giả Thomas Zimmerman, Đức (http://www.iaos-isi.org/pdf/YSP/2016YSP2.pdf);

Giải ba: Bài dự thi “Phương pháp Curios: Khuôn khổ để tối ưu hóa khảo sát CAPI bằng cách sử dụng dữ liệu paradata[1] của đồng tác giả Antoine Rebecq, Thomas Merly-Alpa, Pháp (http://www.iaos-isi.org/pdf/YSP/2016YSP3.pdf);

IAOS chúc mừng những người chiến thắng và hoan nghênh tất cả các ứng cử viên tiếp tục gửi bài tham dự cuộc thi này được tổ chức vào năm 2017.

Lan Phương (dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://www.iaos-isi.org/index.php/statistics-prize