Kết quả đo lường phản ứng của người dân trước đại dịch dịch COVID-19

Google vừa công bố kết quả đo lường phản ứng của người dân các nước trước đại dịch COVID-19 với yêu cầu dãn cách xã hội thông qua dữ liệu Google Maps. Đối với mỗi nước, Google cung cấp số liệu về thời gian đến và lưu lại các địa điểm thay đổi như thế nào giữa thời điểm hiện tại so với đường cơ sở, trong đó thời điểm hiện tại là cuối tháng 3, còn đường cơ sở là giá trị trung bình trong giai đoạn từ 3/1 đến 6/2/2020.

Bảng dưới đây trình bày số liệu của 5 nước có số ca mắc COVID-19 lớn nhất thế giới và 6 nước ASEAN có số ca mắc COVID-19 từ cao xuống thấp (Đơn vị tính: %)

Nguồn: https://www.google.com/covid19/mobility/

Các họat động thiết yếu  như: mua sắm giải trí, đi lại và làm việc tại cơ quan của người dân các nước này đã suy giảm nghiêm trọng. Đặc biệt như hoạt động mua sắm giải trí ở các nước như Tây Ban Nha, Ý, Pháp gần như đã đóng băng (từ -88% đến -94%). Việc đi lại cũng đã giảm từ -40% đến -88%. Ở Mỹ hiện nay số ca mắc nhiễm cao nhất thế giới tuy nhiên mức độ suy giảm di chuyển chưa nhiều như các nước châu Âu có 3 nguyên nhân: (1) Dịch bệnh ở Mỹ đang tập trung chủ yếu ở một số bang như New York, New Jersey, Michigan, California… còn nhiều bang khác số ca lây nhiễm chưa cao nên người dân vẫn tham gia các hoạt động nhiều; (2) Lệnh cách ly cộng đồng ở Mỹ chỉ mới được áp dụng gần đây vì Mỹ lo sợ ảnh hưởng đến nền kinh tế; (3) Số liệu chỉ mới có đến cuối tháng 3 nhưng số ca nhiễm mới/ngày của Mỹ trong 4 ngày (từ 01-04/4/2020) trung bình có hơn 30 nghìn ca nhiễm mới (https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/).

Tuy nhiên Google cũng lưu ý: Độ chính xác của vị trí và sự hiểu biết về các địa điểm được phân loại khác nhau tùy theo vùng, vì vậy Google không khuyến nghị sử dụng dữ liệu này để so sánh các thay đổi giữa các quốc gia hoặc giữa các khu vực có các đặc điểm khác nhau (ví dụ: nông thôn và thành thị). Google sẽ không đưa ra báo cáo với các nước hay các vùng nếu không có dữ liệu có ý nghĩa thống kê.

Anh Tuấn (tổng hợp)


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: