Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thì số lao động nuôi cán bộ, công chức là 7 người nuôi 1 cán bộ. Con số này khác biệt với con số mà Bộ nội vụ đưa ra là 9 người lao động nuôi 1 cán bộ. TCTK có ý kiến gì về vấn đề này?

Câu hỏi: (PV Nguyễn Tuyền-Báo Dân trí) Theo kết quả của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thì số lao động của khu vực hành chính, sự nghiệp là 3,8 triệu người khi chia số lao động trên với số lao động là 26,9 triệu người sẽ ra kết quả số lao động nuôi cán bộ, công chức là 7 người nuôi 1 cán bộ. Con số này khác biệt với con số mà Bộ nội vụ đưa ra là 9 người lao động nuôi 1 cán bộ. TCTK có ý kiến gì về vấn đề này? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK)

Khái niệm sản xuất trong Hệ thống tài khoản quốc gia không có khái niệm đơn vị, khu vực nào phải nuôi khu vực nào mà tất cả đều đóng góp trong hoạt động kinh tế. Nếu không có các đơn vị hành chính, sự nghiệp thì nền kinh tế không thể vận hành được. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý với anh làm sao tỷ lệ này cho phù hợp, phải chăng tỷ lệ 7/1 hay 9/1 là quá cao, Chính phủ cũng đã nhận thức được việc này nên hiện nay việc tinh giảm biên chế mỗi năm từ 1-1,5%, tinh giảm biên chế là giảm số lượng công chức ở khu vực hành chính, giảm số lượng viên chức ở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Còn về số liệu của TCTK và số liệu của Bộ Nội vụ khác nhau thì hai cơ quan sẽ rà soát lại xem khái niệm, thời điểm thu thập ở thời điểm nào còn về nguyên tắc số liệu thì phải thống nhất để người dùng tin và Chính phủ sử dụng số liệu trong việc đánh giá tình hình và hoạch định chính sách.