Kêu gọi đề cử cuộc thi Phân tích dữ liệu năm 2021

Hiệp hội Quốc tế về Tin học hóa Thống kê (IASC) kêu gọi đề cử cho cuộc thi Phân tích Dữ liệu. Trọng tâm của cuộc thi năm 2021 là phân tích dữ liệu liên quan đến chất lượng cuộc sống.

Hiệp hội IASC là một Hiệp hội thuộc Viện Thống kê quốc tế (ISI) có mục tiêu là thúc đẩy lý thuyết, phương pháp và thực hành về tin học hóa thống kê; thúc đẩy sự quan tâm và nâng cao kiến​​thức về tin học hóa thống kê, đem lại hiệu quả thông qua các mối giữa các nhà nghiên cứu và chuyên gia thống kê, khoa học máy tính và các lĩnh vực liên quan tại các trường đại học, tổ chức, học viện, chính phủ và công chúng ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, để chuyển đổi dữ liệu thành thông tin và tri thức.

Đối với cuộc thi Phân tích dữ liệu năm 2021, người chiến thắng sẽ được mời trình bày bài dự thi của mình tại Hội nghị Thống kê khoa học và trực quan hóa dữ liệu (DSSV-2021) được tổ chức tại Đại học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan (từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021) hoặc tại một số sự kiện khác do IASC tổ chức, tùy thuộc vào tình hình COVID-19. Những người chiến thắng cũng sẽ được mời gửi bài dự thi để có thể xuất bản (sau khi đánh giá đồng cấp) ở Tạp chí Khoa học dữ liệu, Thống kê và trực quan hóa của IASC. Ngoài ra, IASC sẽ tài trợ tham dự Đại hội Thống kê Thế giới ISI lần thứ 63 (WSC – từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021) và một năm là thành viên IASC cho tất cả các tác giả của các bài dự thi do Ủy ban cuộc thi Phân tích dữ liệu lựa chọn.

Chủ đề cuộc thi năm 2021 xoay quanh việc phân tích dữ liệu liên quan đến chất lượng cuộc sống và bài dự thi phải mô tả rõ ràng tầm quan trọng của những phát hiện của bạn đối với cá nhân hoặc đối với xã hội. Tập dữ liệu chính có thể đến từ một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu nhưng việc kết nối thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác nhau có thể giúp đưa ra được những kết luận thú vị và chính xác.

Hiện có nhiều nguồn liên quan đến sự lây lan của COVID-19, cho phép điều tra các chủ đề như bất bình đẳng xã hội ở thế giới sau COVID-19 hoặc để so sánh đánh giá các hành động của Chính phủ, nhưng chúng tôi khuyến khích người dự thi cũng có thể nghiên cứu bất kỳ vấn đề liên quan chất lượng cuộc sống khác như (y tế, giáo dục, môi trường, bất bình đẳng xã hội, v.v…. Trong phân tích của mình, người dự thi có thể tập trung vào các cá nhân, hay một khu vực (ví dụ: quốc gia của bạn), một lục địa hoặc thậm chí toàn bộ thế giới.

Bài dự thi phải gửi ở định dạng PDF và phải nêu rõ nguồn dữ liệu phân tích, tức là bằng cách liệt kê các URL có liên quan và các bước cần thiết để lấy dữ liệu.

Cuộc thi dành cho tất cả những ai quan tâm đến việc giới thiệu poster của mình tại WSC 2021. Bài dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu nhỏ tối đa là 5 người. Poster sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:

– Tính phù hợp của phân tích.

– Tính mới của các phương pháp tiếp cận được sử dụng trong phân tích.

– Sự rõ ràng của các mục tiêu, cách tiếp cận, quản lý dữ liệu, trình bày và kết quả.

– Ý nghĩa của nghiên cứu.

– Khả năng tổng quát hóa của các phương pháp tiếp cận tập dữ liệu trong các lĩnh vực khác.

– Chất lượng chung của poster.

Không phải tất cả các Poster đều đáp ứng tất cả các tiêu chí ở cùng một mức độ. Poster của bạn có thể chứa các liên kết đến cơ sở dữ liệu, chương trình máy tính, hình ảnh và các nguồn bên ngoài khác và nó có thể (nhưng không cần) kèm theo một mô tả ngắn (tối đa năm trang). Tất cả các tài liệu phải được gửi ở định dạng PDF.

Ngoài các giải thưởng đã nêu ở trên, Springer sẽ cung cấp thêm cho người chiến thắng giải thưởng sách. Cụ thể, Springer tặng một giải thưởng sách cho những người chiến thắng và một giải thưởng sách điện tử cho những đóng góp tốt nhất từ ​​một quốc gia đang phát triển.

Hạn nộp bài dự thi (PDF) là ngày 30 tháng 4 năm 2021. Bài dự thi gửi đến email Phó Giáo sư Zdenek Hlavka: dac.iasc@email.cz.

Lan Phương (dịch)

Nguồn: https://www.isi-web.org/news-newsletter/20444-data-analysis-competition-2021-call-for-submissions