Khai giảng các lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước và Kinh tế lượng

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thống kê năm 2015, sáng ngày 23/03/2015, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê thuộc Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức khai giảng đồng thời 2 lớp: (1) Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước (Chương trình chuyên viên chính); (2) Bồi dưỡng Kinh tế lượng.

Ths Nguyễn Văn Đoàn, TKVCC, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đến dự Lễ khai giảng và phát biểu chỉ đạo lớp học. Ts Chu Xuân Khánh, GVCC Học viện Hành chính Quốc gia, Chuyên gia Hàn Quốc, ngài Keesuk Kim và gần 100 học viên đến từ các đơn vị trong và ngoài ngành Thống kê.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước (chương trình chuyên viên chính) học trong 6 tuần (từ ngày 23/3 – 06/5/2015. Lớp Bồi dưỡng Kinh tế lượng học trong 2 tuần (từ ngày 23/3- 04/4/2015). Học viên hoàn thành các lớp học nói trên sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên phạm vi cả nước.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng

Ông Nguyễn Văn Đoàn phát biểu tại Lễ khai giảng

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Các học viên và giảng viên chụp ảnh lưu niệm

Công Hoan