Khai giảng các lớp học thuộc Đề án Hội nhập thống kê ASEAN 2016 – 2020

Thực hiện Kế hoạch bổ sung đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 2016 để thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng cục Thống kê, sáng ngày 19 tháng 12 năm 2016, Viện Khoa học Thống kê tổ chức khai giảng 02 lớp học thuộc nội dung triển khai Đề án này: lớp Quản lý chất lượng Thống kê (tổ chức từ ngày 19 đến 23 tháng 12 năm 2016) và lớp Kỹ năng thu thập thông tin thống kê (tổ chức từ ngày 26 đến 30 tháng 12 năm 2016). Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã đến dự và khai mạc hai lớp học.

Giảng viên của hai lớp học là Giáo sư Bongho Choi – nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Thống kê, Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc. Các học viên là các công chức, viên chức có nhiều năm kinh nghiệm tại các đơn vị của Cơ quan Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê và một số Cục Thống kê khu vực phía Bắc. Hai lớp học được tổ chức với kỳ vọng sẽ bồi dưỡng những cán bộ thống kê đi đầu trong việc xây dựng và triển khai đánh giá chất lượng thống kê và đào tạo kỹ năng thu thập thông tin tại Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Thanh Liêm phát biểu khai mạc lớp học

Lãnh đạo viện KHTK chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên và các học viên