Khai giảng khóa đào tạo Metadata 3 trong khuôn khổ dự án Italia

Sáng ngày 03 tháng 04 năm 2023, tại Hà Nội, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Cục TTDL) đã phối hợp với Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế và Ban quản lý dự án phía Italia tổ chức khoá đào tạo về Metadata. Đây là lớp thứ 3 về Metadata được tổ chức trong khuôn khổ dự án[1]. Khóa đào tạo này được diễn ra trực tiếp tại Tổng cục Thống kê (GSO) từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 04 năm 2023.

Khóa học được giảng dạy bởi chuyên gia Andrea Bruni đến từ Cơ quan Thống kê Ý.

Thành phần tham dự lớp học là các học viên đã tham dự các lớp về Metadta (khóa 1 và khóa 2) đến từ các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Nội dung khóa học: Ngoài việc tổng quát lại các nội dung đã học trong hai khóa đào tạo trước và giới thiệu về lược đồ khái niệm toàn cầu cho dữ liệu đặc tả cấu trúc, lược đồ áp dụng chung cho nhiều lĩnh vực; thì khóa đào tạo Metadata 3 sẽ dành phần lớn thời gian để tập trung vào phần thực hành dữ liệu đặc tả cấu trúc.

Mục đích của khóa đào tạo: củng cố thêm kiến thức về Metadata và tham gia thực hành về Metadata; giúp các học viên hiểu rõ hơn về Metadata.

Một số hình ảnh của khóa học:

Ngọc Mai

[1] Khóa đào tạo Metadata 1 diễn ra từ này 17 đến ngà 21 tháng 10 năm 2022;   Khóa đào tạo Metadata 2 diễn ra từ này 20 đến ngà 24 tháng 02 năm 2023