Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước (chương trình chuyên viên chính) tại Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-VTKE ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, sáng 17/12/2012, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý hành chính nhà nước (chương trình chuyên viên chính). Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã về dự và phát biểu chỉ đạo lớp học. Dự Lễ Khai giảng còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Tổng cục Thống kê và đông đủ 76 học viên (Chương trình Chuyên viên chính) khu vực phía Bắc.

Đây là lớp học thứ 3 thuộc đề án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Với sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư, Tiến sỹ đến từ Học viện Hành chính quốc gia và Trường Bồi dưỡng Cán bộ công chức (Bộ Nội vụ), lớp học sẽ trang bị các kiến thức cần thiết về Quản lý hành chính nhà nước (đối với một Chuyên viên chính) cho các học viên là những người đã công tác nhiều năm trong ngành Thống kê, đã đủ số năm giữ ngạch Thống kê viên để được thi nâng ngạch Thống kê viên chính.

Sau khi đạt chứng chỉ hoàn thành khóa học này, cùng với chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) và chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê (đối với những công chức, viên chức chưa được đào tạo chuyên ngành Thống kê), học viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch Thống kê viên chính mà Tổng cục Thống kê dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

Lệ Hằng