Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính) tại Hà Nội

Sáng ngày 16/11/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính). Đây là lớp cuối cùng được tổ chức trong năm 2015. Tham dự buổi Lễ khai giảng có ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học; PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng giảng viên chính Học viện Hành chính và 75 học viên là công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê và 15 Cục Thống kê trong cả nước.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước được tổ chức trong 06 tuần từ ngày 16/11 – 24/12/2015. Nội dung chương trình học gồm 17 chuyên đề, 3 chuyên đề báo cáo, tiểu luận, kiểm tra sẽ cung cấp cho các học viên về kiến thức quản lý nhà nước, các kĩ năng sử dụng trong quản lý nhà nước. Giảng viên của lớp học đến từ Học viện Hành chính, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các chuyên gia có nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đến từ Bộ Nội vụ, Tổng cục Thống kê. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ và đây là một trong những điều kiện cần để các học viên thi chuyển ngạch từ thống kê viên và tương đương  lên ngạch thống kê viên chính và tương đương.

Một số hình ảnh:

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK phát biểu tại Lễ khai giảng

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Lãnh đạo Viện, giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Anh Tuấn