Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (chương trình chuyên viên)

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-VTKE ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, sáng 03/6/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên). Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã về dự và phát biểu chỉ đạo lớp học. Dự Lễ Khai giảng có đông đủ 104 học viên đến từ một số đơn vị của cơ quan TCTK, 17 Cục Thống kê tỉnh/Thành phố khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên – Huế trở ra).

Đây là lớp học tiếp theo của năm 2013 thuộc đề án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lớp học với sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư, Tiến sỹ đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thống kê, và Viện Khoa học Thống kê, sẽ trang bị các kiến thức cần thiết  về quản lý hành chính nhà nước cho các học viên là những người đang công tác trong ngành Thống kê, chuẩn bị thi chuyển ngạch Thống kê viên mà Tổng cục Thống kê dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

Một hình ảnh lớp học

Lệ Hằng