Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tại Đồng Nai (Chương trình Chuyên viên chính)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Tổng cục Thống kê, ngày 15/11/2017, Viện Khoa học Thống kê tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính). Lớp học tổ chức từ ngày 15/11/2017 đến ngày 20/12/2017 tại trường Cao đẳng Thống kê 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với 49 học viên, là những Thống kê viên đã có ít nhất 9 năm kinh nghiệm làm việc ở ngạch Thống kê viên và tương đương, các học viên đến từ 18 Cục Thống kê khu vực phía Nam.

Việc chuẩn hóa ngạch Thống kê viên chính cho công chức  ngành Thống kê, để phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ là rất quan trọng. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính) được tổ chức theo đúng nội dung và chương trình quy định tại Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nội vụ, với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công vụ, góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành, tổ chức công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh của lớp học:

Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng, Viện KHTK, phát biểu khai mạc lớp học

Tập thể lớp trong ngày khai giảng

Lệ Hằng