Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê (chương trình chuyên viên chính) tại Đồng Nai

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-VTKE ngày 20/11/2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 17/12/2012, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ khai giảng lớp thứ 2 về Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Đồng Nai. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã Khai mạc Lễ khai giảng và chỉ đạo lớp học. Dự Lễ khai giảng còn có Hiệu trưởng Trương Trung cấp Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai và hơn 160 học viên đến từ các Cục Thống kê tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào.

Sau khi khải giảng, Học viên được phát tài liệu học tập, thông báo về quy chế lớp học và  bắt đầu chuyên đề đầu tiên của chương trình học.

Một số hình ảnh của Lễ khai giảng

 Ông NguyễnVăn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê Khai mạc Lễ khai giảng và chỉ đạo lớp học

Ông Nguyễn Văn Đoàn cùng Ban cán sự lớp học.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức lớp.

VA