Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê chương trình thống kê viên chính

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Tổng cục Thống kê, ngày 23/7/2018, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê chương trình thống kê viên chính tại Trường Cao đẳng Thống kê 2 (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Lớp học được tổ chức trong 10 ngày (23/7 – 01/8/2018) với  73 học viên đang giữ ngạch thống kê viên được ít nhất 6 năm, đang công tác tại 25 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Nam. Giảng viên là những công chức, viên chức từ ngạch thống kê viên chính, nghiên cứu viên chính trở lên, có tâm huyết, trách nhiệm, kinh nghiệm thực tế. Các học viên tham dự đủ thời lượng lớp học (tối thiểu đạt 80%) sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp học. Chứng chỉ này là điều kiện cần cho công chức được xem xét tham dự kỳ thi nâng ngạch từ Thống kê viên lên Thống kê viên chính vào đợt tháng 9/2018.

Ảnh: Các giảng viên và toàn thể học viên nhân ngày khai giảng

Lệ Hằng