Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê chương trình thống kê viên chính

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê, ngày 24/10/2019, Viện Khoa học Thống kê (VKHTK) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê chương trình thống kê viên chính tại Trường Cao đẳng Thống kê II (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Lớp học được tổ chức trong 10 ngày (24-02/11/2019) với  57 học viên đang giữ ngạch thống kê viên được ít nhất 6 năm, đang công tác tại 23 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Nam. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên và căn dặn học viên tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm và nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học.

Chương trình học gồm 6 chuyên đề: (1) Quy trình sản xuất thông tin thống kê; (2) Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007; (3) Thiết kế điều tra và bảng hỏi; (4) Điều tra chọn mẫu; (5) Tổng quan về Hệ thống tài khoản quốc gia và các phương pháp tính GDP; (6) Một số phương pháp phân tích thống kê và sử dụng phần mềm tin học trong phân tích thống kê; và bài kiểm tra kết thúc lớp học. Theo quy chế đào tạo, những học viên tham dự trên 80% thời lượng trên lớp và đạt các bài kiểm tra mới được cấp Chứng chỉ “Hoàn thành Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê – Chương trình Thống kê viên chính”.

Một số hình ảnh của lễ khai giảng:

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê phát biểu tại lễ khai giảng

Tập thể lớp học chụp ảnh lưu niệm với giảng viên và đại diện Viện KHTK

Ngọc Bích