Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê chương trình thống kê viên chính

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê, ngày 21/10/2019, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê chương trình thống kê viên chính tại Trường Cao đẳng Thống kê  (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Lớp học được tổ chức trong 10 ngày (21-30/10/2019) với  59 học viên đang giữ ngạch thống kê viên được ít nhất 6 năm, đang công tác tại 06 Vụ nghiệp vụ của Cơ quan Tổng cục Thống kê và 20 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Bắc. Giảng viên là những công chức, viên chức hiện đang giữ ngạch giảng viên chính và thống kê viên chính trở lên, có tâm huyết, trách nhiệm, kinh nghiệm thực tế. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên và căn dặn học viên tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm và nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học.

Các học viên tham dự đủ thời lượng lớp học (tối thiểu đạt 80%) sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp học. Chứng chỉ này là điều kiện cần cho công chức được xem xét tham dự kỳ thi nâng ngạch từ Thống kê viên lên Thống kê viên chính.

Một số hình ảnh:

Các giảng viên và toàn thể học viên ngày khai giảng

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK phát biểu khai mạc lớp học

Lệ Hằng